Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 10 od 144  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice
2018, br. 20, str. 235-248
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/05/2019
Creative Commons License 4.0
Interdisciplinarni pristup u nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresa: aleksandar.ignjatovic@pefja.kg.ac.rs

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

U savremenom načinu života u kome preovladava tehnologija koja je digitalizovala i „olakšala” većinu svakodnevnih aktivnosti dece i odraslih, ali im i preokupirala pažnju, javlja se potreba za interdisciplinarnim pristupom fizičkog vaspitanja u svim školskim programima jer smo svedoci povećanja hroničnih bolesti, poput gojaznosti kod dece, uzrokovanih njihovom smanjenom fizičkom aktivnošću. Interdisciplinarna nastava fizičkog vaspitanja nudi se kao jedno od rešenja ovog problema. Njome se može povećati dnevna fizička aktivnost učenika tokom boravka u školi, ali i u vannastavnim aktivnostima. Integracijom sadržaja nastavnog programa fizičkog vaspitanja u ostale nastavne sadržaje, može se povećati aktivno vreme vežbanja, ali i doći do poboljšanja akademskih postignuća učenika. Metodologijom rada, tokom pretrage literature u šest elektronskih baza, na osnovu elemenata interdisiplinarnosti nastave, fizičkog vaspitanja i gojaznosti kod dece školskog uzrasta, izvršena je selekcija radova relevantnih za temu ovog rada. U preglednom radu predstavljen je položaj fizičkog vaspitanja u školama, njegov značaj u životu i obrazovanju mladih, kao i primeri i mogućnosti prevazilaženja aktuelnih problema smanjene fizičke aktivnosti kod dece.

Ključne reči

interdisciplinarni pristup; fizičko vaspitanje; gojaznost kod dece; adakemska postignuća