Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 93  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2019, vol. 57, br. 7-9, str. 572-585
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 12/07/2019
Problematika utvrđivanja političkih rizika u okviru osiguranja direktnih stranih investicija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Polazeći od definicije i prirode ugovornog odnosa osiguravača i ugovarača osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranika, da se zaključiti da esencijalni deo tog odnosa čini osigurani slučaj, odnosno rizik kao okolnost koja se nalazi iza svakog osiguranog slučaja. U ovom članku, biće reči o političkim rizicima koji u proteklim decenijama sve više zaokupljuju pažnju zainteresovanih aktera na tržištu osiguranja. Autor će dakle, pokušati da dokaže da ključ problematike utvrđivanja same prirode navedenih rizika, ali i nastupanja osiguranog slučaja kao efektivne manifestacije ostvarenja rizika, leži u samoj prirodi navedenih rizika, koji su plod političkog, socijalnog i teorijskog konstrukta.

Ključne reči