Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 93  
Back povratak na rezultate
Economics of Sustainable Development
2018, vol. 2, br. 2, str. 1-10
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 10/10/2019
Strane direktne investicije, ekonomska suverenost i transfer tehnologije u kontekstu održivog razvoja

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)
Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i opservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima (MPNTR - 44007)

Sažetak

Posebna pažnja u radu je posvećena analizi veze između stranih direktnih investicija, ekonomske suverenosti i tehnološke zavisnosti zemalja u kontekstu održivog razvoja. Jedna od najozbiljnijih posledica koja nastaje ulaskom stranih direktnih investicija u zemlju domaćina je, svakako, eventualna opasnost od ugrožavanja nacionalnog suvereniteta. Ta opasnost je utoliko veća, ukoliko je neka zemlja tehnološki zavisna i društveno podeljena. Ekonomski suverenitet je jedna od najznačajnijih komponenti nacionalnog suvereniteta uopšte. Koncentracija ekonomske, političke i finansijske moći u multinacionalnim kompanijama pruža mogućnost da one, preko direktnih investicija, stave pod kontrolu privredni i društveni život zemlje domaćina. Svrha rada je identifikovanje negativnih efekata stranih direktnih investicija na ekonomski suverenitet nacionalnih ekonomija preko uloge multinacionalnih kompanija u razvoju privredne strukture i ostvarivanju razvojnih prioriteta zemlje domaćina. U radu se ističu različiti aspekti tehnološke zavisnosti zemlje domaćina, jer se najčešće preko stranih direktnih investicija ostvaruje transfer tehnologije. Zato je u cilju ostvarivanja održivog razvoja i očuvanja nacionalnog i ekonomskog suvereniteta, većina zemalja u razvoju preduzela mere kontrole aktivnosti multinacionalnih korporacija.

Ključne reči