Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 34  
Back povratak na rezultate
Anaksagorin pojam Nusa
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: nus; uzrok; red; oblik; stvaralac; čist; mehanički; svesni
Sažetak
Kod Anaksagore imamo teoriju nastanka sveta, na čijem se čelu nalazi besmrtni i večni element nus. Nus ili kosmički um po Anaksagori nije stvaralac sveta već neko ko planski uređuje svet, neko ko prvobitna semena pokreće i oblikuje. Po Anaksagori, prvobitne čestice bi bile bezoblična materija da nije bilo nusa, koji ih je stavio u pokret i tako uveo u red. Pojam nusa neki filozofi razumeju kao mehanički princip, a drugi u njemu vide božanski i umstveni element. Razumevanje Anaksagorinog pojma nusa oscilira između Boga i fizičkog zakona, između osvešćenog i determi-nisanog pokretača.
Reference
Aristotel (2007) Metafizika. Beograd: Paideia
Aristotel (1987) O duši - nagovor na filozofiju. Zagreb: Naprijed
Dils, H. (1983) Predsokratovci fragmenti. Zagreb: Naprijed, I
Diogen, L. (1973) Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: BIGZ
Muhić, F. (2006) Potomci bogova. Skopje: Tabernakul
Pavlović, B. (1997) Predsokratovska misao. Beograd: Plato
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1506011G
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka