Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 79  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 31, br. 4, str. 117-128
Konstrukcionizam u nastavi stranih jezika - jezička upotreba kao polazno stanovište u procesima učenja i podučavanja stranog jezika
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresajelenajvujic@gmail.com
Ključne reči: maternji jezik (L1); strani jezik (L2); konstrukcija; frekventnost; forma/značenje
Sažetak
Opšte je poznato da je jezik kompleksan i visokopromenljiv sistem koji se neprestano prilagođava potrebama onih koji ga upotrebljavaju, i na njegovo učenje i usvajanje utiču mnogi faktori, poput psiholoških, kognitivnih, vremenskih, socijalnih. Bilo da se menja ili varira samo jedan od ovih parametara promena, menjaju se krajnji rezultati procesa učenja (stranog) jezika, ali i sam pristup podučavanju. U ovom radu ćemo osvetliti neke od osnovnih osobenosti pristupa nastavi stranih jezika zasnovanoj na jezičkoj upotrebi (eng. usage-based approach). Polazna stanovišta pristupa nastavi stranih jezika zasnovanoj na upotrebi, koja će biti u radu elaborirana i potkrepljena primerima iz pedagoške prakse, jesu: 1) učenje jezika prvenstveno zavisi od izloženosti učenika stranom/drugom jeziku (L2) u realnim upotrebnim uslovima, koji podrazumevaju splet raznih faktora i elemenata; 2) učenici formulišu adekvatne generalizacije vezane za površinsku strukturu L2 na osnovu izloženosti L2 i pritom koriste razne kognitivne mehanizme koji nisu nužno ograničeni na mehanizme učenja jezika, već se uključuju i kognitivni mehanizmi važni za učenje uopšte (Ellis & Wulff, 2015; Vujić, 2016). Osnova ovakvog pristupa je brisanje stroge delimitacije leksikona i gramatike, drugim rečima, radi se o frazno orijentisanom pristupu učenju jezika, koji istovremeno omogućuje maksimalno angažovanje kognitivnih kapaciteta učenika, kao i razvijanje socijalno-kulturne kompetencije učenika na J2. Iako će u fokusu našeg interesovanja biti učenje/podučavanje engleskog kao stranog (drugog) jezika, verujemo da će opažanja izneta u ovom radu biti od koristi svima onima koji se direktno ili indirektno bave jezičkom pedagogijom (eng. language pedagogy) i problematikom nastave stranih jezika.
Reference
Conklin, K., Schmitt, N. (2008) Formulaic Sequences: Are They Processed More Quickly than Nonformulaic Language by Native and Nonnative Speakers?. Applied Linguistics, 29(1): 72-89
Ellis, N., Wulff, S. (2015) Second language acquisition. De Gruyter Mouton, 409-431
Ellis, N. (2013) Construction Grammar and Second Language Acquisition. Oxford University Press
Ellis, N.C., Simpson-Vlach, R. (2009) Formulaic language in native speakers: Triangulating psycholinguistics, corpus linguistics, and education. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 5(1):
Ellis, N.C., Simpson-Vlach, R., Maynard, C. (2011) Formulaic Language in Native and Second Language Speakers: Psycholinguistics, Corpus Linguistics, and TESOL. TESOL Quarterly, 42(3): 375-396
Ellis, N.C. (2002) Frequency effects in language processing. Studies in Second Language Acquisition, 24(2): 143-188
Ellis, N.C. (2006) Language Acquisition as Rational Contingency Learning. Applied Linguistics, 27(1): 1-24
Goldberg, A.E. (2006) Constructions at work the nature of generalization in language. Oxford: Oxford University Press
Gries, S.Th., Wulff, S. (2009) Psycholinguistic and corpus-linguistic evidence for L2 constructions. Annual Review of Cognitive Linguistics Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association, 7: 163-186
Hauser, M., Chomsky, N., Fitch, W.T. (2002) The language faculty: What is it, who has it, and how did it evolve. Science, 298, str. 1569-1579
Jackendoff, R. (2011) What is the human language faculty?: Two views. Language, 87(3): 586-624
Jiang, N., Nekrasova, T.M. (2007) The Processing of Formulaic Sequences by Second Language Speakers. Modern Language Journal, 91(3): 433-445
Klein, W. (2002) The Contribution of Second Language Acquisition Research. Language Learning, 48(4): 527-549
Kuhl, P.K. (2007) Is speech learning 'gated' by the social brain?. Developmental Science, 10(1): 110-120
Slobin, D. (1996) From thought and language to 'thinking for speaking. New York: Cambridge University Press, 70-96
Vujić, J. (2016) Konstrukcione teme. Beograd: Filološki fakultet
Wulff, S. (2008) Rethinking idiomaticity: A usage-based approach. London - New York: Continuum
Wulff, S., Gries, S.Th. (2011) Chapter 3. Corpus-driven methods for assessing accuracy in learner production. u: Robinson, Peter [ur.] Second Language Task Complexity: Researching the Cognition Hypothesis of Language Learning and Performance, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, : 61-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/inovacije1804117V
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
Creative Commons License 4.0