Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2014, br. 32, str. 177-190
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
Potencijal obnovljivih izvora energije Republike Srbije u odnosu na Republiku Mađarsku
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: aboljevic@ef.uns.ac.rs, majas@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Srbija na putu sprovođenja eurointegracijskog procesa treba da stavi akcenat i na maksimalno korišćenje energetskih potencijala iz ugla obnovljivih izvora. Da bi se to ostvarilo neophodno je postavljanje adekvatne energetske politike usklađene sa zahtevima EU. Dakle, prilagođavanjem energetskog tržišta standardima EU omogućiće se efikasna integracija energetskih tržišta zemalja članica EU uz maksimizaciju energetske integracije sa graničnim zemljama, između ostalog sa Mađarskom. Uvidom u plan razvoja i korišćenja energetskog potencijala Republike Mađarske, kao članice EU, mogu se identifikovati buduće smernice energetskog razvoja R. Srbije. Projekcija budućeg energetskog razvoja Srbije direktno zavisi od trenutno raspoloživih energetskih potencijala i mogućnosti njihovog efikasnog i efektivnog korišćenja u bliskoj budućnosti. U radu je sumirana trenutna situacija obnovljivih izvora energije Srbije i Mađarske, uz identifikovanje ostvarenog energetskog potencijala iz biomase, stepena korišćenja energetskog hidropotencijala, geotermalne energije, energije vetra i sunčevog zračenja. Sa druge strane, obrađene su i projekcije željenog energetskog potencijala iz obnovljivih izvora Srbije i Mađarske do 2020. godine.

Ključne reči