Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 401  
Back povratak na rezultate
Bankarstvo
2019, vol. 48, br. 1, str. 72-83
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 31/05/2019
doi: 10.5937/bankarstvo1901072G
Creative Commons License 4.0
Dju dilidžens misija
n/a

e-adresa: radmila.gacesa@gmail.com

Sažetak

Dju dilidžens (eng. Due Dilligence) misija predstavlja detaljnu analizu odabranog poduzeća, posebno u pogledu ukupnih finansijskih i operativnih učinaka poslovanja. Uprkos sve većoj dostupnosti informacija na internetu, potrebno je ostvariti uvid u poslovanje kompanije neposredno na licu mesta. Poslovne analize kompanije moraju biti veoma sveobuhvatne, uzimajući u obzir sve poznate rizike. Cilj misije je da nosilac dju dilidžens aktivnosti pregleda, proveri i potvrdi prethodno prikupljene, informacije i podatke o kompaniji. Kao naručioci dju dilidžens misija posebno aktivne su kompanije koje iniciraju i aranžiraju sledeće vrste finansijskih transakcija: spajanje i pripajanje, prikupljanje sredstava za dalje investiranje, prevazilaženje statusa insolventnosti, zajednička ulaganja, tenderske procedure, kao i neke druge vrste angažmana.

Ključne reči

Reference

*** Prikaz knjige Preduzetničke finansije autorke Ljiljane Lučić. http://www.mikroknjiga.rs/store/prikaz.php?ref=978-86-86611-00-0
*** Due Dilligence, Definitions and Examples. https://www.merriam-webster.com/dictionary/due%20diligence
Tomić, L. (2018) Due Dilligence: Koja su ključna pitanja za zaštitu interesa investitora. https://www.ekapija.com/news/2056723/due-diligence-koja-su-kljucna-pitanja-zazastitu-interesa-investitora