Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 9 od 401  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 3, str. 64-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 09/11/2019
doi: 10.5937/vojdelo1903064J
Mediji i konflikti u epohi globalizacije
aVisoka škola za komunikacije, Beograd
bUniverzitet Crne Gore, Istorijski institut, Crna Gora

Sažetak

Masovni mediji igraju veoma značajnu ulogu, kako u životima običnih ljudi, tako i na geopolitičkom nivou. Proces globalizacije i tehnološka, komunikacijska dostignuća - doveli su proteklih decenija do pretvaranja planete u "globalno selo". To je, pored pozitivnih efekata - lakše komunikacije i razmjene ideja, resursa, kultura - dovelo i do negativnih efekata, što se ogleda u prelivanju kriznih situacija (ekonomskih, političkih, migracijskih) širom svijeta. (Zlo)upotreba medija u geopolitičke svrhe je značajno evidentna još od poslednje decenije prethodnog vijeka. Proizvodnja i upravljanje medijskim informacijama je stoga od velikog značaja u savremenom hibridnom ratovanju i konfliktima.

Ključne reči

Reference

Bal, F. (1997) Etika informisanja. Beograd: Clio
Čomski, N. (1999) Kontrolisana demokratija. Podgorica: CID
Despotović, L.J., Jevtović, Z. (2010) Geopolitika i mediji. Novi Sad: Kultura polisa
Grupa Autora (2004) Amnezija javnosti, od propagande do terorizma. Beograd: Grafo-komerc
Hironaka, A. (2009) Neverending wars: The international community, weak states, and the perpetuation of civil war. Harvard University Press
Jevtović, Z. (2003) Javno mnjenje i politika. Beograd: ALU
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Milivojević, S. (1999) Medijska manipulacija političkom javnošću. Nikšić, doktorska disertacija
Orlović, S. (2002) Političke partije i moć. Beograd: Čigoja
Reljić, S. (2014) Kriza medija i mediji krize. Beograd: Službeni glasnik
Slavujević, Z. (2005) Politički marketing. Beograd: Čigoja
Tadić, M. (2002) Osnovi međunarodne propagande. Beograd: BINA
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosvjeta