Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2011, vol. 58, br. 2, str. 299-309
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 11/10/2011
Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji proizilaze u postkriznom periodu
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: ddjuric971@gmail.com

Sažetak

Pojava globalne ekonomske krize u 2008. je učinila da finansijska tržišta dožive kolaps. Osnovna posledica svetske recesije je bio nagli pad agregatne tražnje i porast nezaposlenosti. Država se javila u tim uslovima kao jedini subjekat koji može ekscesivnom potrošnjom vratiti ekonomiju na predkrizni nivo. Svedoci smo da su mere intervencionizma dale rezultata, međutim novu opasnost sada predstavljaju fiskalni rizici u vidu visokih budžetskih deficita i ogromnih javnih dugova. Osnovna metoda primenjena u ovom radu je analitičko-empirijska, pomoću koje je napravljen pokušaj sagledavanja i razumevanja posmatranog problema.

Ključne reči

globalna recesija; deficit i javni dug; fiskalni rizik

Reference

*** (2009) The State of Public Finances: Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis. Washington: IMF, Prepared by the Fiscal Affairs Department
*** (2010) Navigating the fiscal challenges ahead. Washington: IMF, Fiscal Monitor may 14
Babić, M. (2005) Makroekonomija. Zagreb: Mate
Baunsgaard, T., Symansky, S.A. (2009) Automatic fiscal stabilizers. Washington: IMF, Sep. 28
Dimitrijević, B., Fabris, N. (2007) Ekonomska politika. Beograd: Ekonomski fakultet
Everaert, G., Fouad, M., Edouard, M., Velloso, R. (2009) Disclosing fiscal risks in the post-crisis world. Washington: IMF, jul. 16. 2009
Fiscal Affairs Department (2009) Fiscal Rules-Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. Washington: IMF, Dec. 16
IMF (2010) Global financial stability report: Meeting new challenges to stability building a safer system, April 2010. International Monetary Fund
IMF (2010) World Economic outlook: Rebalancing growth. International Monetary Fund, April
Spilimbergo, A., Symansky, S., Blanchard, O., Cottarelli, C. (2008) Fiscal Policy for the Crisis. Washington: IMF