Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2016, vol. 15, br. 28, str. 3-12
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/06/2016
Internacionalno i komparativno bibliotekarstvo - definicije, predstavnici, razvoj i karakteristike koncepata

Sažetak

Cilj rada je da se opiše razvoj pojmova internacionalno bibliotekarstvo i komparativno bibliotekarstvo, koji se, od pedesetih godina 20. veka, u teorijskim radovima, najčešće koriste u okviru jedinstvene sintagme. Kao posebne oblasti istraživanja u okviru bibliotečko-informacione delatnosti formulišu se od sedamdesetih godina, kroz opšteprihvaćene definicije, koje se dopunjavaju u skladu sa razvojem internacionalnog i komparativnog bibliotekarstva. U prvom delu dat je kratak istorijski pregled razvoja biblioteka kao društvenih ustanova kroz različite odnose i poređenja, prvenstveno u okviru internacionalnog bibliotekarstva. Drugi deo rada posvećen je analizi i sadržaju radova iz oblasti internacionalnog i komparativnog bibliotekarstva. Treći deo bavi se definisanjem pojmova internacionalnog bibliotekarstva i komparativnog bibliotekarstva u tekstovima najznačajnijih teoretičara u ovim oblastima, dok se u četvrtom ističe razlika između internacionalnog i komparativnog bibliotekarstva, sa posebnim osvrtom na komparativno istraživanje, koje pruža osnovu za razvoj komparativnog bibliotekarstva, između ostalog i kroz odnose na internacionalnom nivou i obrnuto.

Ključne reči