Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomski pogledi
2011, br. 1, str. 1-11
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/03/2012
Globalizacija u istoriji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresa: mirjana.maljkovic@pr.ac.rs

Sažetak

Globalizacija shvaćena kao širenje transplanetarnih i, još bliže suprateritorijalnih odnosa među ljudima ima i dugoročne i izrazito savremene aspekte. Tragove nekih vidova globalnosti možemo pratiti vekovima unazad, ali se veći razvoj transplanetarnih veza dogodio tek od sredine devetnaestog veka naovamo, a obimna suprateritorijalnost se prvi put pojavila u tek nekoliko minulih decenija. Tako možemo reći da je današnja globalizacija i stara i nova. Globalizacija je složeni fenomen koji ima svoju kulturološku, geografsku, institucionalnu, ekonomsku, političku i istorijsku dimenziju. Pored brojnih rasprava u vezi sa definicijom, najčešće i najdublje rasprave o globalizaciji odnose se na njenu istoriju. Različite definicije povlače za sobom i različite hronologije i periodizacije globalizacije.

Ključne reči

globalizacija; globalno; transplanetarno; suprateritorijalno

Reference

Berberović, L. (1996) Globalizacija ili diktiranje budućnosti. Sarajevo
Drašković, V., Jovović, R. (2006) Globalizacija i informaciona ekonomija. Mongtenegrin journal of economics, Nikšić, No.3, 75-86
Milanović, B. (2007) Dva lica globalizacije. Beograd: Arhipelag
Milovanović, G., Veselinović, P. (2009) Globalizacija i tranzicija. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Organization for Economic Cooperation and Development (1996) Globalization of industry: Overview and sector reports. Paris
Šolte, A.J. (2009) Globalizacija - kritički uvod. Podgorica: CID
Unković, M. (2007) Međunarodna ekonomija. Beograd