Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Working and Living Environmental Protection
2016, vol. 13, br. 2, str. 93-103
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 04/08/2017
Varijacije koncentracija SO2, NO2, CO, O3 i PM10 u zimskom periodu u gradu Beogradu
nema

e-adresa: ana.tas@live.com

Sažetak

Koncentracija zagađujućih materija kao što su SO2, NO2, CO, O3, PM10, u zimskom periodu u 2011. godini, u urbanom području Beograda, opština Stari Grad su prikazani u ovom radu. Njihove dnevne i nedeljne varijacije su analizirane. Saobraćaj i blizina toplane “Dunav”, identifikovani su kao glavni izvori ovih zagađujućih materija na lokaciji, tako da su njihove varijacije su pod uticajem sati “Špica” (ciklusa saobraćaja) i aktivnosti toplane. Uočava se prekoračenje jednosatne, osmosatne i dnevne granične vrednosti, koje su u našem zakonodavstvu identifikovane, a posebno se izdvaja prekoračenje indeksa kvaliteta vazduha Srbije (SAQI_11). Utvrđene su korelacije vazdušnog zagađenja i relevantnih meteoroloških parametara. Cilj ovog istraživanja je da pruži informacije o koncentracijama zagađujućih materija i njihovih trendova u gradskom području Beograda u zimskom periodu i da se analizira uticaj meteoroloških parametara na postojanost koncentracija zagađujućih materija.

Ključne reči