Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 3, str. 1079-1099
Propustljivost granice - Srbi/'Srpski Cigani' u enklavi Vitina
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Etnografski institut, Beograd

e-adresaszlat@eunet.rs
Projekat:
Multietnicitet, multikulturalnost, migracije - savremeni procesi (MPNTR - 177027)

Ključne reči: etnicitet; identitet; granica; 'Srpski Cigani'; Srbi; Kosovo
Sažetak
Problem granica grupe, koje predstavljaju osnovu za dihotomizaciju mi/oni, jedno je od najvažnijih pitanja u proučavanju etniciteta. U ovom radu se problem granice razmatra na primeru odnosa srpske zajednice i zajednice tzv. Srpskih Cigana, koji žive u selima Klokot i Mogila, u enklavi Vitina na jugoistoku Kosova. Srpski Cigani se u radu posmatraju kroz prizmu spoljašnje definicije (kategorizacije), dobijene u razgovorima sa pripadnicima srpske zajednice, koja je u fokusu istraživanja. U radu se termin Srpski Cigani koristi uslovno, jer se radi o egzonimu. Pripadnici ove zajednice sebe određuju isključivo kao Srbe.
Reference
Barth, F. (1969) Introduction in ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Boston: Little, Brown and Co
Bašić, G. (2012) Socijalna integracija Roma i promene etnokulturnog identiteta. u: Varadi T., G. Bašić [ur.] Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije, Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, str. 153-175
Cohen, A.P., ur. (2000) Signifying identities: Anthropological perspectives on boundaries and contested values. London-New York, itd: Routledge
Ćirković, S. (2007) Temporal dimensions of Kurban for the deceased: Refugees from Kosovo and Metohija. u: Sikimić B., Hristov P. [ur.] Kurban in the Balkans, Belgrade: SASA - Institute for Balkan Studies, Special Editions 98, str. 87-108
Ćirković, S. (2008) Kurban za mrtve - antropolingvistička i kognitivnolingvistička analiza vremenskih kategorija. u: Biljana Sikimić [ur.] Krvna žrtva: transformacije jednog rituala, Beograd: Balkanološki institut SANU, 207-227
Ćirković, S. (2012) Transformacija romskog identiteta - mešoviti brakovi. u: Varadi T., G. Bašić [ur.] Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije, Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, str. 87-115
Duijzings, G. (2000) Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London: C. Hurst & Co
Dženkins, R. (2001 [1997]) Etnicitet u novom ključu - argumenti i ispitivanja. Zemun: Biblioteka XX vek
Đorđević, D.B., Todorović, D. (1999) Srpsko pravoslavlje i Romi - klasična religioznost seoskih Roma. u: Kuburić Z., Vukomanović M. [ur.] Hrišćanstvo, društvo, politika - godišnjak, Niš: JUNIR, VI, str. 89-110
Đorđević, D.B. (2012) Identitet, religija i običaji Roma - dvadeset pet teza. u: Varadi Tibor, Goran Bašić [ur.] Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije, Beograd: Komisija za proučavanje života i običaja Roma, 31-38
Ilić, M. (2010) Narativi ličnog iskustva i međuetnički brakovi među Srbima u Mađarskoj. Antropologija, 10(3): 99-120
Malešević, S. (2009) Sociologija etniciteta. Beograd: Fabrika knjiga
Marcus, G.E. (1995) Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24(1): 95-117
Marushiakova, E., Popov, V. (2005) The Roma: A nation without a state?: Historical background and contemporary tendencies. u: Wojciech B., Kamusella T., Wojciechowski S. [ur.] Nationalisms across the Globe: An overview of the nationalism of state-endowed and stateless nations, Poznan: School of Humanities and Journalism, str. 433-455
Marushiakova, E., i dr. (2001) Identity formation among minorities in the Balkans: The Cases of Roms, Egyptains and Ashkali in Kosovo. Sofia
Marushiakova, E., Popov, V. (2004) Segmentation vs. consolidation: The example of four Gypsy groups in CIS. Romani Studies, 14(2): 145-191
Marušiakova, E., Popov, V. (2012) Identitet Roma na Balkanu - istorija i savremenst. u: Varadi Tibor, Goran Bašić [ur.] Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije, Beograd: Komisija za proučavanje života i običaja Roma, 179-189
Mladenović, R. (2004) Slovenska lingvistička pripadnost, konfesionalna pripadnost i etnički transfer u svetlu skrivenih manjina na jugozapadu Kosova i Metohije. u: Skrivene manjine na Balkanu, Beograd: Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, 82, str. 245-258
Prelić, M. (2008) (N)i ovde (n)i tamo etnički identit Srba u Mađarskoj na kraju XX veka. Beograd: Etnografski institut SANU
Prelić, M.M. (2005) Etnička egzogamija kao faktor konstrukcije identiteta - primer Srba u Budimpešti i okolini. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 53, str. 51-66
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu. Beograd: Biblioteka XX vek
Sikimić, B. (2005) Enklava Prilužje - konstrukcija lokalnog identiteta. u: Život u enklavi, Kragujevac: Liceum, 9, 89-127
Sikimić, B. (2005) Latinsko Kosovo. u: Sedakova I., Civijan T. [ur.] V poiskah zapadnogo na Balkanah. Balkanskie čtenija, Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 8, str. 157-162
Sikimić, B. (2004) Etnolingvistička istraživanja skrivenih manjina - mogućnosti i ograničenja - Čerkezi na Kosovu. u: Sikimić Biljana [ur.] Skrivene manjine na Balkanu, Beograd: Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, 82, 259-281
Todorović, D. (2006) Niška romološka škola - bibliografija 1996-2005. Niš: Univerzitetska biblioteka 'Nikola Tesla'
Todorović, D. (2011) Romi na Balkanu i u Srbiji. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1137-1174
Todorović, D. (2012) Uloga kulturnih faktora u protestantizaciji Roma jugoistočne Srbije. Kultura, br. 136, str. 376-401
Urošević, A. (1935) Gornja Morava i Izmornik - naselja i poreklo stanovništva. Srpski etnografski zbornik, LI, knj. 28
Vukanović, T. (1983) Romi (Cigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija
Wilson, T.M., Donnan, H. (1998) Nation, state and identity at international borders. u: Wilson T.M., Donnan H. [ur.] Border identities: Nation and state at international frontiers, Cambridge: University Press, 1-30
Zlatanović, S. (2011) Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo. u: Roth K., Bacas J.L. [ur.] Southeast European (Post)Modernities: Ethnologia Balkanica, Berlin: LIT Verlag, 15, str. 227-250
Zlatanović, S. (2006) Djorgovci: An ambivalent identity. Romani Studies, 16(2): 133-151
Zlatanović, S. (2007) Pregovaranje o identitetu - Romi koji to i jesu i nisu. u: Stanovčić Vojislav [ur.] Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, Beograd: Odeljenje društvenih nauka SANU, 639-647
Zlatanović, S. (2011) Diskurzivno oblikovanje 'drugih' - srpska zajednica jugoistočnog kosova u posleratnom kontekstu. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 59, br. 2, str. 77-97
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci