Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2014, vol. 8, br. 2, str. 35-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/05/2015
doi: 10.5937/PosEko1402035J
Patologija finansijskog izveštavanja
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresa: jelena.jotic@educons.edu.rs, ivan.lovre@educons.edu.rs

Sažetak

Zloupotrebe u računovodstvu i druge vrste kriminalnih radnji su toliko rasprostranjene, a u smislu finansijskih posledica deluju razorno i skoro fatalno. Štete koje nastaju kao posledica prevara i drugih kriminalnih (protivzakonitih) radnji, mogu se razmatrati sa različitih aspekata (ekonomskih, socioloških, psiholoških, itd.) i putem raznovrsnih logičkih modela, tako da je moguće zaključiti, bez izuzetka, da su zloupotrebe u računovodstvu i profesionalne protivzakonite finansijske radnje, uzrok mnogih loših finansijskih ishoda i šteta, bez obzira na koji se način posmatraju i iz kog ugla se sagledavaju - da li kroz procese revizije i druge oblike zakonskih provera i računovodstvenih kontrola. U ovom radu je analitički obrađen pojam prevare, njeni uzroci i pojavni oblici, prevare u računovodstvu i finansijskim izveštajima.

Ključne reči

Reference

Association of Certified Fraud Examiner (2008) Report to the nation on occupational fraud and abuse
Association of Certified Fraud Examiner (2012) Report to the nation on occupational fraud and abuse. u: Occupational Fraud and Abuse: Global Fraud Study
Koletnik, F., Koletnik, K.M. (2008) Forenzičko računovodstvo u funkciji sprečavanja i otkrivanja gospodarstvenog kriminala. u: XI međunarodni simpozijum računovođa i revizora BiH, Neum, Septembar, Zbornik radova
Kulina, D. (2010) Kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. u: XIII međunarodni simpozijum računovođa i revizora BiH, Neum, Septembar, Zbornik radova
Petković, A. (2010) Forenzička revizija - kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. Bečej: Proleter
Singleton, T.W., Singleton, A.J., Bologna, J., Lindquist, R. (2010) Fraud Auditing and Forensic Accounting (Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo). Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Škarić-Jovanović, K. (2009) Forenzičko računovodstvo - instrument zaštite interesa računovodstvene javnosti. u: Kongres Saveza računovođa i revizora republike Srpske (13), na temu: 'Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize', Banja Vrućica
Vidaković, S.V. (2009) Revizija - osnova kompetentnosti, kredibiliteta, poverenja. Novi Sad
Vidaković, S.V. (2007) Finansijski due diligence privrednih društava. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Vidaković, S.V. (2011) Anticipiranje budućih rizika poslovanja - pretpostavka ublažavanja posledica krize u realnom sektoru. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 2, str. 1-32
Vidaković, V.S. u: Zbornik radova Univerziteta EDUCONS sa drugog naučnog skupa, Realni sektor, finansijske institucije i usluge u globalnoj krizi, referat na temu: Uloga revizije i forenzičkog računovodstva u sprečavanj
Vidaković, V.S. (2011) Uloga revizije i forenzičkog računovodstva u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju računovodstvenih prevara. Zbornik Univerziteta EDUKONS za društvene nauke, sa drugog naučnog skupa: Realni sektor, finansijske institucije i usluge u globalnoj krizi - mogućnosti oporavka, 25-26. maj., Novi Sad