Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
Tehnička dijagnostika
2005, vol. 4, br. 3-4, str. 71-75
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Kriterijumi za prekid iterativnog postupka pri proračunu gasne distributivne mreže sa prstenovima
Istraživač pripravnik stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine

e-adresa: dejanrgf@tesla.rcub.bg.ac.yu

Sažetak

Gasne distributivne mreže se danas uobičajeno projektuju tako da njene cevi grade više zatvorenih kontura. Ovakve mreže obezbeđuju sigurnije snabdevanje potrošača, ali se moraju proračunavati iterativnim postupkom (najčešće Hardi-Kros). Iterativni postupak se koristi jer postoje tri nepoznata parametra, a mogu se napisati dve jednačine. U radu se na realnom primeru mreže razmatraju dva parametra tačnosti koja služe za prekid iterativnog proračuna, i to: (kvadrat) algebarskog zbira padova pritisaka po konturama i popravni protok po konturama. Takođe, daju se preporuke o vrednostima parametara tačnosti za uobičajene veličine mreža.

Ključne reči

gas; mreža; pritisak; protok; greška; Hardi-kros

Reference

*** (1974) Gas engineers handbook. New York: Industrial press inc, chapter 9
Brkić, D. (2005) Određivanje graničnih parametara upotrebe prirodnog gasa u Beogradu. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, magistarski rad