Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Teme
2012, vol. 36, br. 1, str. 171-186
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Grupno odlučivanje, deliberacija i etički kodeksi u sferi poslovanja
nema

e-adresa: jelenamanic@hotmail.com

Sažetak

Autor razmatra dostignuća teorije društvenog izbora u pogledu kritike mogućnosti donošenja grupnih odluka. Rezultati te kritike sučeljavaju se sa odbranom demokratskog procesa donošenja odluka koji stižu iz tabora zagovornika teorije deliberativne demokratije. Problem grupnog odlučivanja premešta se u domen poslovne zajednice, kako bi se ispitala mogućnost stvaranja i usvajanja etičkih kodeksa na nivou organizacije, strukovnih udruženje i industrije, i poslovne sfere uopšte. Analiza pokazuje da oštrice teorije društvenog izbora bivaju nešto slabije kada se primene na donošenje regulacije i etičkih kodeksa u sferi poslovanja. Uz prihvatanje nekih rezultata deliberativne teorije, potkrepljuje se tvrdnja o mogućnosti efikasnog etičkog samo-regulisanja nekih delova poslovne sfere.

Ključne reči

Reference

Arrow, K. (1997) Business codes and economic efficiency. u: [ur.] Ethical theory and business, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Fifth edition; 124-26
dal Robert (1999) Demokratija i njeni kritičari. Podgorica: CID
Dienhart, J. (1995) Rationality, Ethical Codes, and an Egalitarian Justification of Ethical Expertise: 'Implications for Professions and Organizations'. Business Ethics Quarterly, 5(3): 419
Dryzek, J.S. (2000) Deliberative Democracy and Beyond - liberals, critice, contestations. Oxford: Oxford University Press
Fishkin, J. Deliberative polling: Toward a better-informed democracy. http://cdd.stenford.edu/polls/docs/summary (posećeno 15. marta 2010)
Gutmann, A., Thompson, D. (2004) Why deliberative democracy?. Princeton, Oxford: Princeton University Press
Maitland, I. (1997) The limits of business self-regulation. u: [ur.] Ethical theory and business, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 126-35
Miller, D. (1992) Deliberative democracy and social choice. Political Studies, XL (Special issue): 54-67
Pavličić, D. (2007) Teorija odlučivanja. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Riker, W.H. (1982) Liberalism against populism - a confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice. Illinois: Waveland Press