Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 355-360
Prinos krmnog sirka (sorghum vulgare pers) u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta i načina setve
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: gustina useva; krmni sirak; navodnjavanje; tehnički minimum vlažnosti; zelena krma
Sažetak
Analiziran je prinos zelene krme sirka u uslovima navodnjavanja u cilju utvrđivanja donje granice optimalne vlažnosti zemljišta i efekta navodnjavanja pri različitom načinu setve. Najveći prinos zelene krme (95,74 t/ha) ostvaren je pri predzalivnoj vlagi 70-75% od PVK, stoga ova vrednost predstavlja donju granicu optimalne vlažnosti zemljišta za krmni sirak. Prosečan prinos u uslovima bez navodnjavanja iznosio je 65,79 t/ha, a efekat navodnjavanja bio je 45%. Setvom krmnog sirka na međuredno rastojanje od 25 cm ostvaren je prinos od 88,48 t/ha, značajno više u odnosu na setvu na 50 cm, gde je prinos iznosio 78,59 t/ha. Apsolutno najveći prinos zelene krme od 102,59 t/ha ostvaren je navodnjavanjem pri 70-75% PVK i setvom na 25 cm međurednog rastojanja.
Reference
Đukić, D., Stanisavljević, R., Stojanović, I., Milenković, J., Petrović, R., Aleksić, O. (2003) Yield, quality and energy in fodder sorghum and Sudan grass: Grassland science in Europe. u: Kirilov A., Todorov N., Katerov I. [ur.] Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, EGF, BAGFP Pleven, Bulgaria, 26-28 May, vol. 8, 326-330
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V.M., Pataki, I. (1999) Specifičnosti tehnologije proizvodnje krmnog sirka i sudanske trave pri različitim načinima njihovog korišćenja. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 31, str. 225-233
Gramatikov, B., Zarkov, B., Tančev, D. (2002) Sorgoto-alternativna kultura za suhi uslovija. u: Scientific Session of Jubilee 20002, Sadovo, 102-105
Kružilin, I.P., Časovskih, V.P. (1997) Sudanskaja trava na orošajemih zemljah Rossii. Volgograd: Komitet po pečati, str. 144
Maksimović, L. (1999) Zavisnost prinosa i morfoloških karakteristika kukuruza od vlažnosti zemljišta i sistema đubrenja u navodnjavanju. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Stričević, R., Tolimir, M., Molnar, E. (2001) Potreba useva za vodom - suša i poljoprivreda. u: Savetovanje: Suša i poljoprivreda, Tematski zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 88-95
Šatilov, I.S., Movsisjanc, A.P. (1981) Sudanskaja trava. Moskva-Leningrad: Kolos
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka