Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 361-368
Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme sudanske trave
aInstitut za istraživanje u poljoprivredi Srbije, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
dUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Sažetak
U agroekološkim uslovima Istočne Srbije izvršeno je ispitivanje uticaja različitih gustina useva na prinos i kvalitet krme sudanske trave. Za ispitivanje je korišćena sorta sudanske trave NS-Srem. U radu je prikazan prinos zelene krme, udeo suve materije u vreme košenja, prinos suve materije i kvalitete suve materije (sadržaj sirovih proteina - SP, sirove celuloze SC, sirovih masnih materija SMM, pepela - Pe i udeo bezazotnih ekstraktivnih materija - BEM) Najviši prinosi zelene krme, odnosno suve materije ostvareni sa 30 kg ha-1 semena. Na visinu prinosa značajan uticaj su imali vremenski uslovi tokom vegetacionog perioda. Najviši prinosi ostvareni su prve godine istraživanja (55,9 t ha-1 zelene krme, ili 16,6 t ha-1 suve materije). Odnosno, u drugoj godini ostvaren niži prinos zelene krme za 38% zelene krme, ili suve materije za 30,9%). Gustina useva je imala su značajan uticaj na kvalitet suve materije.
Reference
Ćupina, B., Erić, P. (2001) Uticaj načina setve na prinos i komponente prinosa krme sirka i sudanske trave. Arhiv za poljoprivredne nauke, 62, 220, str. 133-142
Đukić, D., Pataki, I., Mirkov, M. (1995) Prinos, kvalitet i hranljiva vrednost krmnih sirkova i sudanske trave. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 23, str. 517-523
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Mitrović, S.B. (1994) Prinos i kvalitet krmnog sirka (Sorghum sorghum L.), sudanske trave (Sorghum vulgare var. sudanensis Piper) i njihovih hibrida u zavisnosti od đubrenja i načina iskorišćavanja. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Stanisavljević, R., Kunc, V., Đukić, D. (1996) Influence of the plant and moving on the yield and quality of forage and Sudan grass. Proc. for Natural Sciences, Matica srpska, Novi Sad, 90, 83-88
Stanisavljević, R. (2001) Uporedna ispitivanja prinosa i hranljive vrednosti sirka, sudanske trave i kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka