Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 36, br. 2, str. 91-93
Osvrt na masovnu pojavu bakteriozne plamenjače jabuke 2007. godine
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bAgrorazvoj, Niš

e-adresavgavrilo@yahoo.com
Sažetak
U radu su saopšteni neki od rezultata proučavanja i praćenja Erwinia amylovora, prouzrokovača plamenjače jabučastih voćaka tokom 2007. godine. Povoljni uslovi te godine omogućili su infekciju voćaka u periodu cvetanja, što je za posledicu imalo propadanje mladih, tek zametnutih plodova, a rezultiralo velikim štetama. Tokom 2007. godine, E. amylovora je izolovana i iz obolelih biljaka gloga na velikim nadmorskim visinama, gde nisu pogodni uslovi za njen razvoj, ali i na ukrasnoj biljci, čija je botanička determinacija u toku. Bakterija je, takođe, izolovana iz obolelih stabala jabuke, sa simptomima sušenja i pojavom nekroza u zoni korenovog vrata.
Reference
Arsenijević, M., Panić, M. (1997) Domaćini bakterije Erwima amylovora do sada utvrđeni u Jugoslaviji. Zaštita bilja, vol. 48 (1), 219: 57-66
Balaž, J., Knežević, T., Smiljanić, A., Stojšin, V. (2004) Chaenomeles japonica and Cotoneaster horisontalis, new host of Erwinia amylovora in Serbia. u: 10th International Workshop on Fire Blight, Bologna, book of abstracts, str. 22
Gavrilović, V., Arsenijević, M., Živković, S., Vojinović, M. (2007) Epifitotična pojava bakteriozne plamenjače na plodovima jabuke u toku 2007. godine. u: Simpozijum sa savetovanjem o zaštiti bilja(XIII), Zlatibor, 26-30 11., Zbornik rezimea, 45-46
Gavrilović, V., Obradović, A., Milijašević, M., Arsenijević, M., Vojinović, M. (2007) Sorbus spp.: A new host of Erwinia amylovora in Serbia. u: Book of Abstracts 11th International Workshop on Fire Blight, Portland, USA, str. 69
Gavrilović, V., Arsenijević, M., Panić, M., Jovanović, G. (2001) Rasprostranjenost erwinia amylovora u SR Jugoslaviji (1989-2000) i mere suzbijanja. Zaštita bilja, vol. 52, br. 3, str. 141-158
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2008.

Povezani članci