Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 38, br. 1, str. 39-47
Mehanizovana berba peršuna u regionu Južnog Banata
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bTechnical University of Graz, Faculty of Technical Mathematics and Technical Physics, Institute of Mathematics A, Graz, Austria
cAgricultural Middle school 'Josif Pančić', Pančevo

e-adresarrade@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: kosačica; kombajn za lišće; biljka; sečenje; gubici
Sažetak
Do sada je razvijen i uveden u poljoprivrednu proizvodnju veliki broj tipova i konstrukcija mašina za košenje. Stoga se čini da je mehanizovanje žetve lisnatih useva lakše u poređenju sa ostalim kulturama. Ipak, očuvanje čistoće lisnatih useva i njihov utovar u sušare bez neželjenih kontaminanata ograničava vrstu opreme koja se može koristiti. U radu je prikazan opšti pregled opreme i postupaka za mehanizovano ubiranje peršuna (Petroselinum crispum). Na osnovu uprošćene ekonomske analize, zasnovane na tekućim cenama u Srbiji izraženim u evrima, potvrđena je opravdanost uzgoja ove poljoprivredne kulture sa ekonomske tačke gledišta. Konačno, prikazani su i analizirani rezultati uporednog testiranja tri kombajna različite konstrukcije, primenjene za sakupljanje i pripremu lišća peršuna na parcelama u regionu južnog Banata (severna Srbija). Merenjem su obuhvaćeni: brzina kombajna, gubici sakupljenog useva i raspodela dužina isečenih frakcija peršuna.
Reference
*** USAID/Sida. Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA). Farma > Documents > Sectoral Documents > MAPs and Honey persun_final.pdf., http://www.bosniafarma.ba/en/documents/sectoral-documents/maps-and-honey, Accessed date: 27. 10. 2012
*** Ploeger. NEW parsley stripping unit. http://www.ploeger.com/Homeeng/News/Newsitems/tabid/6584/mss/2686/Default.aspx, Accessed date: 27. 10. 2012
Allen, T. (1997) Particle Size Measurement, volume 1: Powder Sampling and Particle Size Measurement. London: Chapman and Hall
Bjelić, V., Moravčević, Đ. (2004) Uticaj predzimske setve na ranostasnost i prinos mrkve. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 10, br. 1, str. 109-114
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Takač, A. (2004) Karakteristike priznatih sorti povrća u 2003. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 343-351
Jevđović, R.D., Maletić, R., Sabovljević, R., Jevđović, J. (2001) Starost, faktor upotrebne vrednosti semena peršuna lišćara. Lekovite sirovine, br. 21, str. 99-103
Kišgeci, J. (2002) Lekovito bilje. Beograd: Partenon
Martinov, M., Müller, J., Veselinov, B., Konstantinović, M. (2001) Žetva lisnatog lekovitog bilja. Revija agronomska saznanja, Novi Sad, 11(6): 52-55
Petropoulos, S., Daferera, D., Akoumianakis, C., Passam, H., Polissiou, M. (2004) The effect of sowing date and growth stage on the essential oil composition of three types of parsley(Petroselinum crispum). Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(12): 1606-1610
Simon, J.E. (2001) Parsley: A production guide. Station bulletin-Purdue University, 202, 14-19
Stanković, M.Z., Nikolić, N.Č., Stanojević, L., Cakić, M.D. (2004) The effect of hydrodistillation technique on the yield and composition of essential oil from the seed of Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex. A.W. Hill. Hemijska industrija, vol. 58, br. 9, str. 409-412
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2014.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Genetika i oplemenjivanje u Zavodu za povrtarstvo tokom 40 godina seminara agronoma
Gvozdenović Đuro, i dr.

Lekovite sirovine (2006-2007)
Uticaj lokaliteta, načina i dužine čuvanja na klijavost semena Echinacea purpurea (L.) Moench
Jevđović Radosav D., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2011)
Održavanje i analiza strukture zemljišta
Radojević Rade L., i dr.

prikaži sve [4]