Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 55, br. 5-6, str. 513-517
Preliminarno ispitivanje antioksidantne aktivnost herbe vidovčice, Euphrasia officinalis
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakognoziju
Ključne reči: Euphrasia officinalis; herba; metanolni ekstrakt; polifenolni sastojci; neutralizacija DPPH radikala
Sažetak
Vidovčica (Euphrasia officinalis L., Scrophulariaceae) je poluparazitska biljna vrsta, rasprostranjena u Evropi. Tradicionalno se primenjivala eksterno, naročito kod inflamacija oka, u vidu kupki ili losiona. Pošto se antioksidantna aktivnost biljnih ekstrakata povezuje sa sadržajem polifenolnih sastojaka, određen je njihov sadržaj u ispitivanoj herbi i ekstraktu. Utvrđeno je da ispitivani uzorak herbe vidovčice sadrži 1,27% ukupnih polifenola. Posebno je određen sadržaj tanina (0,97%), ukupnih flavonoida (0,59%) i antocijana (0,75 mg/g). Antioksidantna aktivnost herbe vidovčice je ispitivana na osnovu neutralizacije slobodnih radikala primenom DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidraz.il) testa. Posle obezmašćivanja herbe, pripremljen je metanolni ekstrakt (70%; v/v) i uparen do suva. Metanolni ekstarakt je sadržao 14,54% ukupnih politenola i to: 10,42% tanina, 1,67% ukupnih flavonoida i 1.45 mg/g antocijana. Utvrđeno je da metanolni ekstrakt herbe vidovčice poseduje izraženu sposobnost uklanjanja slobodnih radikala. Ovaj ekstrakt je ispoljio dozno zavisnu sposobnost neutralizacije DPPH radikala. IC50 vrednost je iznosila 11,2 µg/ml. Može se pretpostaviti da su za ovakvu aktivnost ispitivanog ekstrakta odgovorni polifenolni sastojci vidovčice.
Reference
Duke, J.A. (1985) Handbook of medicinal herbs. Boca Raton, FL, itd: CRC Press, str. 173
Harbome, J.B. (1973) Phytochemical methods. London: Chapman and Hall
Makkar, H.P.S., Hagerman, A., Harvey-Mueller (2000) Quantification of Tannins in Tree Foliage - A Laboratory Manual. Vienna: FAO/IAEA
Miliauskas, G., Venskutonis, P.R., van Beek, T.A. (2004) Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chem, 85, str. 231-7
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1972) Flora Europaea. London-New York: Cambridge University Press
Wichtl, M. (2002) Teedrogen und Phytopharmaka. Ein Handbuch fur die Praxis aut wissenschafilicher Grundlage. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: kratko saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka