Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 8, br. 1-2, str. 72-75
Neprepoznati panhipopituitarizam zbog hipotireoze, anemije i psihoze
aKlinički centar Univerziteta Sarajevo, Federacija BiH
bJU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, BIH
Ključne reči: Panhipopituitarizam; hipotireoza; anemija; psihoza
Sažetak
Panhipopituitarizam podrazumijeva sniženu hormonsku aktivnost svih hormona hipofize. Cilj rada je pokazati da se kod pacijenata sa već ranije dijagnostikovanom bolešću i redovnom terapijom kod pojave nove simptomatologije mora razmišljati i o drugim bolestima. Pacijentkinja stara 57 godina, primljena je u Intenzivnu njegu Klinike za endokrinologiju u komatoznom stanju. Heteroanamnestički saznaje se da posljednjih mesec dana oseća slabost, malaksalost, slab apetit, mučninu, bol u želucu sa povraćanjem, svakodnevne glavobolje. Psihijatrijski bolesnik je 15 godina, 19 godina ima hipotireozu, sklona je anemiji. '99. godine hospitalizovana zbog trovanja lijekovima. Posljednjih mesec dana zbog opšte lošeg stanja u više navrata obraćala se ljekaru, koji je laboratorijski isključio anemiju i akutne bolesti štitnjače i jetre. Gastroskopski je pronađen gastritis. Konsultovan je psihijatar. Zbog više puta izmerenog niskog krvnog pritiska, objašnjenog velikim vrućinama, primala je nekoliko dana infuziju. Pri pregledu je astenična, u plićoj komi, izrazito blijede kože, vlažnih blijedoružičastih sluznica, bez znakova jasne lateralizacije. Cor: akcija srca ritmična, tonovi jasni, šumovi se ne čuju. Frekvenca 45/min, TA 60/30 mm Hg. Ostali nalaz neupadljiv, bez znakova svježeg krvarenja. Na EKG-u slika hronične ishemije u prekordijalnim odvodima. Uz hiponatremiju, hipohloremiju, hipoglikemiju, bradikardiju, hipotenziju, slabost, malaksalost i izrazito bledilo kože moglo se posumnjati na belog Addisona. Na osnovu kliničke slike i drugih relevantnih pretraga zaključeno je da se radi o panhipopituitarizmu nepoznatog uzroka, a da se uz supstitucionu terapiju pacijentkinja dobro osjećala i da su indirektni pokazatelji kortizolske aktivnosti (GUK, Na, Cl, K, tenzija i frekvenca) bili uredni.
Reference
Devile, C.J., Stanhope, R. (1997) Hydrocortisone replacement therapy in children and adolescents with hypopituitarism. Clin Endocrinol (Oxf), 47(1): 37-41
Đorđević, B.P. (1996) Etiopatogeneza Diabetes mellitus-a. u: Kovač T., Lepšanović L. [ur.] Endokrinologija, Beograd: Savremena Administracija dd, III izmenjeno i dopunjeno izdanje, str. 201-12
Elhadd, T.A., Abdu, T.A., Oxtoby, J., Kennedy, G., Mclaren, M., Neary, R., Belch, J.J., Clayton, R.N. (2001) Biochemical and biophysical markers of endothelial dysfunction in adults with hypopituitarism and severe GH deficiency. J Clin Endocrinol Metab, 86(9): 4223-32
Faustini-Marco,, Balestrieri, A., Rochira, V., Carani, C. (2003) The apparent paradox of tall stature with hypopituitarism: New insights from an old story. J Clin Endocrinol Metab, 88(8): 4002-3; author reply 4003
Hernandez, L.M., Lee, P.D., Camacho-Hubner, C. (2007) Isolated growth hormone deficiency. Pituitary, 10(4): 351
Martin, J.B., Fauci, A.S., Kasper, D.L. (2004) Diabetes mellitus. u: Isselbacher K.J., Braunwald E., Wilson J. [ur.] Harison's principles of internal medicine, New York: McGraw-Hill, 1701-20
Škrabalo, Z., Granić, M., Metelko, Ž. (1997) Endokrini sustav, dijabetes i bolesti metabolizma. u: Vrhovac B., Bakran I., Granić M., Jakšić B., Labar B., Vucelić B. [ur.] Interna medicina, Zagreb: Naprijed, 1295-1354
Toogood, A., Steward, P.M. (2008) Hypopituitarism: Clinical features, diagnosis, and management. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 37(1): 235
van Aken, M.O., Lamberts, S.W. (2005) Diagnosis and treatment of hypopituitarism: An update. Pituitary, 8(3-4), str. 183-91
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci

ABC - čas urg medicine (2009)
Svježi cerebrovaskularni insult prediktor hiperosmolarnoj komi
Ratkovac Gordana, i dr.

Acta medica Medianae (2008)
Povezanost gojaznosti sa kvalitetom glikoregulacije kod postmenopauzalnih žena sa dijabetesom tipa 2
Ćirić Vojislav, i dr.

ABC - čas urg medicine (2007)
Prolongirana hipoglikemijska koma zbog dijabetične nefropatije
Dizdarević-Bostandžić Amela, i dr.