Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 273  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2019, vol. 147, br. 5-6, str. 360-363
jezik rada: engleski
vrsta rada: kratko saopštenje
objavljeno: 02/08/2019
doi: 10.2298/SARH180328016B
Stepen glaukomskog oštećenja pre hirurške intervencije
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za očne bolesti, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za očne bolesti, Novi Sad

e-adresa: nikola.babic@mf.uns.ac.rs

Sažetak

Uvod/Cilj Cilj istraživanja je bio da se prikupe podaci o faktorima koji su povezani sa glaukomskim oštećenjem kod bolesnika pre hirurške intervencije u Novom Sadu (Vojvodina, Srbija). Metode U retrospektivnoj studiji analizirano je 38 bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla kojima je izvršena filtraciona operacija na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u periodu od jula 2011. do decembra 2014. Za svakog bolesnika na poslednjoj kontroli pre hirurške intervencije prikupljeni su sledeći podaci: godine starosti, pol, najbolja korigovana vidna oštrina, indeksi vidnog polja (MD i PSD), broj lekova u terapiji glaukoma, vrsta glaukoma i vrsta intervencije. Rezultati Prosečna starost bolesnika u ovoj studiji iznosila je 66, 21 ± 17, 92 godina. Od ukupnog broja bolesnika bilo je 57% žena i 43% muškaraca. Primarni glaukom otvorenog ugla imalo je 60% (23/38), a pseudoeksfolijativni glaukom 37% (14/38) bolesnika. Prosečan broj korišćenih antiglaukomskih lekova iznosio je 2,73 i kretao se od 1 do 4. Više od 90% bolesnika bilo je na dva ili više antiglaukomska leka pre operativnog lečenja. Prosečna najbolja korigovana vidna oštrina iznosila je 0,64 ± 0,68 u rasponu 0,1-1,0 (po Snelenu). Intraokularni pritisak na poslednjem merenju pre operativnog lečenja kretao se 15-42 mmHg (prosečan intraokularni pritisak je 26,11 ± 13,20 mmHg). Indeks vidnog polja imao je najmanje i najveće apsolutne vrednosti -0,82 dB - -35,25 dB (prosečan MD -18,00 ± 19,15). Svi naši bolesnici imali su trabekulektomiju sa mitomicinom Ce. Zaključak Naša studija je pokazala da bolesnici imaju visok stepen oštećenja po indeksu vidnog polja. Kod najvećeg broja ispitanika (52,63%) vidna oštrina bila je dobro očuvana. Primarni glaukom otvorenog ugla i pseudoeksfolijativni glaukom bile su najčešće dijagnoze. U ispitanoj grupi bolesnika veća je zastupljenost žena i osoba starije životne dobi. Visina intraokularnog pritiska sugeriše trend da se odluka o hirurškoj intervenciji donosi kod njegovih visokih vrednosti, bez obzira na stepen oštećenja.

Ključne reči

glaukom; stepen oštećenja; hirurgija

Reference

AGIS investigators (2002) The Advance Glaucoma Intervention Study (AGIS): Baseline risk factors for sustained loss of visual field and visual acuity in patients with advanced glaucoma. American Journal of Ophthalmology, 134(4): 499-512
Babić, N. (2015) Fixed combinations of glaucoma medications. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 143, br. 9-10, str. 626-631
Davanger, M., Ringvold, A., Blika, S. (1991) The probability of having glaucoma at different IOP levels. Acta Ophthalmologica, 69(5): 565-568
European Glaucoma Society (2014) Terminology and Guidelines for Glaucoma. Savona, Italy: PubliComm, 4th ed. 64-64
Gazzard, G., Foster, P.J., Devereux, J.G., Oen, F., Chew, P.T., Khaw, P.T., et al. (2003) Intraocular pressure and visual field loss in primary angle closure and primary open angle glaucomas. British Journal of Ophthalmology, 87(6): 720-725
Germano, R.A.S., de Moraes, C.G., Susanna, R., Dantas, D.O., Neto, E.D.S. (2017) Evaluation of a Novel Visual Field Analyzer Application for Automated Classification of Glaucoma Severity. Journal of Glaucoma, 26(6): 586-591
Holló, G., Katsanos, A., Konstas, A.G. (2015) Management of exfoliative glaucoma: Challenges and solutions. Clinical Ophthalmology, 9: 907-907
Martus, P., Stroux, A., Budde, W.M., Mardin, C.Y., Korth, M., Jonas, J.B. (2005) Predictive Factors for Progressive Optic Nerve Damage in Various Types of Chronic Open-angle Glaucoma. American Journal of Ophthalmology, 139(6): 999-1009
Orta, A.Ö.F., Öztürker, Z.K., Erkul, S.Ö., Bayraktar, Ş., Yilmaz, O.F. (2015) The Correlation Between Glaucomatous Visual Field Loss and Vision-Related Quality of Life. Journal of Glaucoma, 24(5): e121-e127
Sethi, H.S., Naik, M.P., Saluja, K. (2017/2019) Role of trabeculectomy in advanced glaucoma: Whether we stand to consider it a bane or a boon today?. International Ophthalmology, 39(1): 137-143
Stamper, R.L., Lieberman, M.F., Drake, M.V. (2009) Becker-Shaffer's diagnosis and therapy of the glaucomas. Mosby-Elsevier, 8th ed. 8: 462-467
Sturmer, J.P.E., Faschinger, C. (2018) Do we perform glaucoma surgery too late?. Klin Monbl Augenheilkd, 235(11): 1269-77
Teus, M.A., Castejón, M.A., Calvo, M.A., Pérez-Salaı'ces, P., Marcos, A. (1998) Intraocular pressure as a risk factor for visual field loss in pseudoexfoliative and in primary open-angle glaucoma. Ophthalmology, 105(12): 2225-2230
The AGIS investigators (2000) The advanced glaucoma intervention study (AGIS): The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration. American Journal of Ophthalmology, 130(4): 429-440
Vogel, R., Crick, R.P., Newson, R.B., Shipley, M., Blackmore, H., Bulpitt, C.J. (1990) Association between intraocular pressure and loss of visual field in chronic simple glaucoma. British Journal of Ophthalmology, 74(1): 3-6
Watson, P.G. (1987) When to operate on open angle glaucoma. Eye, 1(1): 51-54