Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 58  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2019, vol. 76, br. 10, str. 1082-1086
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 09/11/2019
doi: 10.2298/VSP170314177D
Creative Commons License 4.0
Fatalan ishod sumnjive ektopične trudnoće kod bolesnice sa konačnom dijagnozom epiteloidnog trofoblastnog tumora
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, GAK 'Narodni front'
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, GAK 'Narodni front' + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje'
dUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd

e-adresa: dobrosavljevical@gmail.com

Projekat

Neinvazivna i invazivna dijagnostika i perkutano lečenje suženja na račvama krvnih sudova (MPNTR - 175082)

Sažetak

Uvod. Epiteloidni trofoblastni tumor (ETT) je ekstremno retka forma trofoblastnog tumora. Kao poseban entitet definisan je 1998. godine zahvaljujući specifičnim histološkim i imunohistohemijskim karakteristikama koje su ga činile različitim od tumora placentnog ležišta i horiokarcinoma. ETT potiče od intermedijarnog trofoblasta i može se diferencijalno dijagnostički preklapati sa skvamoznim karcinomom. Podaci iz literature sugerišu da je tretman izbora hirurška resekcija tumora s obzirom na njegovu relativnu rezistentnost na hemioterapiju. Prikaz bolesnika. Trideset i pet godina stara pacijentkinja G3 P2 javila se na pregled zbog bolova u maloj karlici i izostanka menstruacije. Bimanuelnim ginekološkim pregledom palpirala se bolno osetljiva tumefakcija promera oko 8 centimetara u Douglasovom prostoru. Pacijentkinja je operisana pod sumnjom da se radi o ektopičnoj trudnoći. U toku operacije uočeno je da se tumefakcija nalazi retroperitonealno neposredno uz rektosigmoidni deo kolona. Nakon biopsije i patohistološke analize uzorka bila je neophodna imunohistohemijska analiza nakon čega je konstatovano da se radi o ETT. S obzirom na neadekvatan odgovor na primenjenu hemioterapiju učinjena je resekcija rektosigmoidnog kolona sa pripadajućim tumorom kao i leva hepatektomija uz obostranu salpingektomiju uzimajući u obzir mogućnost primarne lokalizacije gestacijske trofoblastne neoplazije (GTN) nakon ektopične trudnoće. U postoperativnom toku došlo je do dehiscencije kolorektalne anastomoze te je učinjena relaparatomija sa kolostomom. Pacijentkinja je umrla četrdeset dana nakon operacije zbog hepatične insuficijencije. Zaključak. U cilju najbolje odluke o metodi lečenja ETT neophodan je timski rad sa multidisciplinarnim pristupom. Primarni metod lečenja ETT je hirurška resekcija.

Ključne reči

Reference

Allison, K.H., Love, J.E., Garcia, R.L. (2006) Epithelioid trophoblastic tumor: Review of a rare neoplasm of the chorionic-type intermediate trophoblast. Arch Pathol Lab Med, 130(12), 1875-1877
Dobrosavljević, A., Rakic, S., Nikolić, B., Janković-Ražnatović, S., Dragojević-Dikić, S., Milošević, Z., Jurišić, A., Skrobić, M. (2016) Diagnostic value of breast ultrasound in mammography BI-RADS 0 and clinically indeterminate or suspicious of malignancy breast lesions. Vojnosanitetski pregled, vol. 73, br. 3, str. 239-245
Fadare, O., Parkash, V., Carcangiu, M.L., Hui, P. (2006) Epithelioid trophoblastic tumor: Clinicopathological features with an emphasis on uterine cervical involvement. Modern Pathology, 19(1), 75-82
Liu, Q., Shi, Q.L., Zhang, J.M., Li, Y., Du, Y.M., Shen, S.M., Ma, H., Meng, K. (2007) Epithelioid trophoblastic tumor of the uterus: A report of three cases. Chinese Medical Journal, 120(8), 729-730
Meydanli, M.M., Kucukali, T., Usubutun, A., Ataoglu, O., Kafkasli, A. (2002) Epithelioid trophoblastic tumor of the endocervix: A case report. Gynecologic Oncology, 87(2), 219-224
Nikolić, B., Ćurković, A., Dragojević-Dikić, S., Mitrović, A., Kuzmanović, I., Aranđelović, A., Stanković, G. (2015) Slabo diferentovani cervikalni adenokarcinom sa preovlađujućom formom horiokarcinoma. Vojnosanitetski pregled, vol. 72, br. 7, str. 651-653
Okumura, M., Fushida, K., Rezende, W.W., Schultz, R., Zugaib, M. (2010) Sonographic appearance of gestational trophoblastic disease evolving into epithelioid trophoblastic tumor. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 36(2), 249-251
Oldt, R., Kurman, R.J., Le, S.M. (2002) Molecular genetic analysis of placental site trophoblastic tumors and epithelioid trophoblastic tumors confirms their trophoblastic origin. Am J Pathol, 161(3), 1033-1037
Shih, I.M., Kurman, R.J. (1998) Epithelioid trophoblastic tumor: A neoplasm distinct from choriocarcinoma and placental site trophoblastic tumor simulating carcinoma. Am J Surg Pathol, 22(11), 1393-1403
Vemula, S., Zeeshan, S., Kasturi, S. (2015) Epithelioid trophoblastic tumor: A case report of a rare trophoblastic neoplasm. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(3), 794-797
Vencken, P.M., Ewing, P.C., Zweemer, R.P. (2006) Epithelioid trophoblastic tumour: A case report and review of the literature. Journal of Clinical Pathology, 59(12), 1307-1308