Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 58  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2018, vol. 75, br. 12, str. 1241-1243
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.2298/VSP161230036G

Creative Commons License 4.0
Neprepoznati urinom izazvan infiltrativnim karcinomom mokraćne bešike
aClinical Center of Vojvodina, Department of Urology, Novi Sad
bClinical Center of Vojvodina, Department of Urology, Novi Sad + University of Novi Sad, Faculty of Medicine
cUniversity of California, Department of Urology, Davis, United States

e-adresa: d_grbic@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Urinom se javlja kao posledica disrupcije kolektorskog sistema urinarnog trakta i curenja urina u okolno tkivo. Najčešći uzroci razvoja urinoma su tupa ili penetrantna trauma. Ređi uzroci pojave urinoma su jatrogene lezije ili opstrukcija urinarnog trakta. Prikazan je redak klinički slučaj urinoma izazvanog infiltrativnim karcinomom mokraćne bešike. Prikaz bolesnika. Bolesnik u akutnom stanju, sa znacima sepse, ileusom i izraženom azotemijom, primljen je u jedinicu internističke intenzivne nege. Nativni kompjuterizovani tomografski pregled ukazao je na postojanje srednje izraženog ileusa, hidronefroze sa desne strane, ekstenzivnog retroperitonealnog urinoma i zadebljanja zida mokraćne bešike uz infiltraciju orificijuma uretera. Urađena je perkutana drenaža urinoma vođena kompjuterizovanom tomografijom. Posle poboljšanja opšteg stanja urađena je transuretralna elektroresekcija tumora mokraćne bešike (Patohistološki nalaz glasio je: infiltrativni karcinom prelaznog epitela mokraćne bešike). U daljem postupku lečenja urađena je radikalna cistektomija; postoperativni tok je protekao bez komplikacija. Zaključak. Razvoj urinoma usled spontane rupture kolektorskog sistema uzrokovane opstrukcijom uretera infiltrativnim tumorom mokraćne bešike je vrlo retka klinička prezentacija. U slučaju urinoma nejasne etiologije trebalo bi isključiti postojanje infiltrativnog tumora mokraćne bešike.

Ključne reči

Reference

Gayer, G., Zissin, R., Apter, S., Garniek, A., Ramon, J., Kots, E., Hertz, M. (2002) Urinomas caused by ureteral injuries: CT appearance. Abdominal Imaging, 27(1): 88-92
Lang, E.K. (1986) Glorioso L 3rd. Management of urinomas by percutaneous drainage procedures. Radiol Clin North Am, 24(4): 551-9
Morano, J.U., Burkhalter, J.L. (1985) Percutaneous Catheter Drainage of Post-Traumatic Urinoma. Journal of Urology, 134(2): 319-321
Philpott, J.M., Nance, M.L., Carr, M.C., Canning, D.A., Stafford, P.W. (2003) Ureteral stenting in the management of urinoma after severe blunt renal trauma in children. Journal of Pediatric Surgery, 38(7): 1096-1098
Siddiqui, M., Rizvi, S., Ibne, A., Syed, M. (2011) A case report: Urinoma as initial presenting sign of bladder malignancy. Indian Journal of Cancer, 48(4): 516
Srinath, N., Sood, R., Rana, K., Madhusoodhanan, P. (2000) Urinoma following blunt renal trauma. Medical Journal Armed Forces India, 56(4): 344-346
Titton, R.L., Gervais, D.A., Boland, G.W., Mueller, P.R. (2002) Renal Trauma: Radiologic Evaluation and Percutaneous Treatment of Nonvascular Injuries. American Journal of Roentgenology, 178(6): 1507-1511