Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, br. 61, str. 331-352
Čast i ugled ljudi, kao osnov za ograničavanje slobode informisanja, sa osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava i pravo Crne Gore
Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: sloboda informisanja; čast; ugled; evropski standardi; pravo Crne Gore
Sažetak
Ustavom Crne Gore jemči se dostojanstvo čovjeka, poštovanje njegove privatnosti i porodičnog života, kao i sloboda izražavanja. Jemči se poštovanje ljudske ličnosti i dostojanstva u krivičnom ili drugom postupku, u slučaju lišavanja ili ograničenja slobode i za vrijeme izvršenja kazne. Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koja je i sastavni dio unutrašnjeg prava Crne Gore, garantuju se ova prava. Takođe, praksa Evropskog suda za ljudska prava, koja je bogata u odnosu na pomenuta ljudska prava i slobode, izvor je prava Crne Gore. Kršenje sloboda izražavanja i informisanja povezana su prvenstveno s medijima, koji imaju važnu ulogu u formiranju svijesti o demokratskom pluralizmu kao vrijednosti savremenog društva. Izmjenama i dopunama krivičnog zakonodavstva Crne Gore dekriminalizovane su kleveta i uvreda, čime je obezbijeđena veća sloboda medija i drugih društvenih subjekata da pruže veći stepen informacija, bez bojazni da će krivično odgovarati. Time se ne isključuje odgovornost za eventualnu štetu nastalu povredom dostojanstva čovjeka, časti i ugleda ličnosti, koja se obezbjeđuje u parnici. U ovom radu se ispituje normativni i praktični balans pomenutih prava u pravnom sistemu Crne Gore, kao i u odnosu na evropske standarde, a prije svega na praksu Evropskog suda za ljudska prava. Želi se ukazati na tanku liniju između prava na informisanje i zaštite časti i ugleda, te na neophodnu suptilnost u regulisanju ovih prava i potrebu konstantne usaglašenosti sa primjenom Evropske konvencije za ljudska prava.
Reference
*** (2002) Zakon o medijima Crne Gore. Službeni list RCG
*** (1855) Zakonik Danila prvog knjaza i gospodara slobodne Crne Gore i Brdah. Cetinje
Bajović, V. (2008) Pretpostavka nevinosti i sloboda štampe. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 1, str. 194-210
Bojanić, I. (2010) Kaznena djela protiv časti i ugleda de lege lata i moguće promjene de lege ferenda. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 17, broj 2, str. 625-640
Kos, T. (2010) Nužna obrana kod kaznenih djela protiv časti i ugleda. Polic. sigur. Zagreb, vol. 19, broj 2, str. 174-188
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka