Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 44, str. 13-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/08/2018
doi: 10.5937/bastina1844013A
Creative Commons License 4.0
Teorijsko-metodološke pretpostavke imagologije i njeno preoblikovanje
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: jaca.a@eunet.rs

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Predmet ovog teksta su postulati, ciljevi i dometi komparatističke imagologije, kao i teorijski oslonci koje ova disciplina nalazi u idejama engleskog pragmatizma, Barta i Fukoa. Nastojaćemo da objasnimo uzroke zbog kojih postkolonijalna tumačenja dobijaju magistralan a imagologija periferan položaj u nauci o književnosti, mada je srodan predmet njihovog istraživanja, a javljaju se i terminološka i problemska preklapanja. Budući da se vitalnost jedne teorije, kao i discipline, a to znači njihova bazična utemeljenost, proverava i kapacitetom za modifikacije, pokazaćemo transformacije imagologije od šezdesetih godina prošlog veka pa do danas i ukazati na njene vrhunce u srpskoj nauci o knjževnosti.

Ključne reči

imagologija; stereotipi; heteroslike; Ahenska škola imagologa; reprezentacija; postkolonijalizam

Reference

Brajović, T. (2007) Identično različito. Beograd: Geopoetika
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik, Prev. Ivana Đokić Saunderson
Dukić (2003) Nacionalna vs. Komparativna povijest književnosti. Pretpostavke za kritičko propitivanje komparativne kroatistike i hrvatske komparatističke. Umjetnost riječi, XLVII, 1-2, str. 3-26
Dukić, D. (2009) Predgovor - o imagologiji. u: Dukić D., Bležević Z., Plejić Ploje L. [ur.] Kako vidimo strane zemlje - uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Evropa, 5-22
Dyserinck, H. (2003) Imagology and the problem of ethnic identity. Intercultural Studies, no. 1, http://www.interculturalstudies.org/ICS/Dyserinck.shtml, (11 september 2007), [17. januar 2018]
Dyserinck, H. (2009) O problemu 'images' i 'mirages' i njihovu istraživanju u okviru komparativne književnosti - Komparatistička imagologija onkraj 'imanencije' i 'transcendencije' djela. u: Dukić D., Bležević Z., Plejić Ploje L. [ur.] Kako vidimo strane zemlje - uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Evropa, 23-35, 53-69
Gvozden, V.V. (2001) Polazišta i ciljevi imagološkog proučavanja književnosti. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 49, br. 1-2, str. 211-224
Ivon, K. (2008) Suvremena strujanja u komparatistici. Magistra Iadertina, 3(1)
Kelly, G.A. (1955) The psychology of personal constructs, Vol I: A theory of personality. New York: W. W. Norton & Company
Konstantinović, Z. (1986) Od imagologije do istraživanja mentaliteta: o jednom značajnom kretanju u savremenoj metodološkoj misli. Umjetnost riječi, XXX, 2, 137-142
Leerssen, J. (1991) Mimesis and stereotype. u: Leerssen J., Spiering M. [ur.] National Identity: Symbol and Representation, Yearbook of European Studies, Amsterdam: Rodopi, 4. Eds, 166-176
Leerssen, J. (2009) Odjeci i slike - refleksije o stranom prostoru - retorika nacionalnog karaktera - programatski pregled. u: Dukić D., Bležević Z., Plejić Ploje L. [ur.] Kako vidimo strane zemlje - uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Evropa, 82-97, 98-124
Milanović, Ž. (2012) Granice imagologije. Pravo i društvo: časopis za pravnu i političku kulturu, god. 3, 3-4, 89-98
Milanović, Ž. (2012) Dva pisca i Drugi. Beograd: Službeni glasnik
Oraić, T.D. (2006) Predgovor. u: Oraić Tolić Dubravka, Kulcsár Szabó Ernő [ur.] Kulturni stereotipi - koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, Zagreb: FF press
Pageaux, D.H. (2009) Od kulturnog imaginarija do imaginarnog. u: Dukić D., Bležević Z., Plejić Ploje L. [ur.] Kako vidimo strane zemlje - uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Evropa, 125-150
Sekeruš, P. (2011) Govor o drugom u francuskoj kulturi prve polovine 19. veka. Polja, br. 418, 51-64
Świderska, M. (2013) Comparativist imagology and the phenomenon of strangeness. u: Grishakova M., Boldrini L., Reynolds M. [ur.] Special Issue New Work in Comparative Literature in Europe, http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss7/10 [4. januar 2018]
Syndram, K.U. (2009) Estetika alteriteta - književnost i imagološki pristup. u: Dukić D., Bležević Z., Plejić Ploje L. [ur.] Kako vidimo strane zemlje - uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Evropa, 70-81
Velek, R. (1966) Kriza uporedne književnosti. u: Kritički pojmovi, Beograd: Vuk Karadžić, 181-188, Prev. Aleksandar I. Spasić, Slobodan Đorđević