Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 4, str. 64-69
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/02/2016
doi: 10.5937/inovacije1504064J
Putopisi u nastavi srpskog jezika i književnosti
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: sladjana.jacimovic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

U radu se tumači zastupljenost dela putopisnog žanra u osnovnoškolskoj nastavi i ukazuje na razloge marginalizovanja ovog žanrovskog modela. Pri tome se upućuje na mogućnosti tumačenja putopisa u kontekstu ne samo tumačenja njegovih umetničkih kvaliteta već i smeru razvijanja svesti o putovanju i pisanju o putnom iskustvu kao načinu iskoraka iz skučenosti svega onoga što doživljavamo kao poznato i svoje.

Ključne reči

putopisni žanr; pozicija stranca; imagologija; stereotipne šeme; Ljubomir Nenadović; Rastko Petrović

Reference

Dučić, J. (1971) Pesme / O pesnicima. Beograd: SKZ
Jaćimović, S. (2005) Putopisi srpske avangarde. u: Zanrovski polimorfizam - opiranje kanonizaciji u putopisima srpske avangarde, Beograd: Srpska književna zadruga
Konstantinović, Z. (1984) O vrednostima i senzibilitetu. u: Jovanović Aleksandar [ur.] Kako predavati književnost, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 29-46
Nenadović, Lj. (1981) Pisma iz Italije. Beograd: Prosveta
Obradović, D. (1964) Život i priključenija. Beograd: Branko Đonović
Petrović, R. (1955) Afrika. Beograd: Prosveta
Rot, K., ur. (2000) Slike u glavama: ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi. u: Slike u glavama - ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi, Beograd: Biblioteka XX vek, 86
Todorov, C. (1994) Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Čigoja