Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Muzički talas
2015, vol. 21, br. 44, str. 28-48
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2016
Između dva sveta - pristup balkanskoj oralnoj muzičkoj tradiciji pomoću tehnologije kao kompozicionog i izvođačkog medija
nema

e-adresa: jovanabackovic@gmail.com

Sažetak

Ovaj tekst istražuje problem tumačenja muzičkog identiteta, značenja i socijalno-kulturalne vrednosti kompozicionog rada na koji su uticale dve tradicije: modernistička zasnovana na zapadnoevropskom klasičnom nasleđu i usmena tradicija Balkana. Tekst takođe prati i proces transformacije i ponovnog stvaranja autorkinog muzičkog jezika: od klasičnog, usmerenog na notni zapis, ka onome više intuitivnom zasnovanom na improvizaciji i izvođenju uživo. Kroz autorkina pojedinačna iskustva kao kompozitora i izvođača, razmatra se i na koji način je raskorak između ove dve tradicije uticao i još uvek utiče na stvaralačke prakse povezane sa tradicionalnom muzikom i žanrovima proisteklim iz nje u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Ovu dihotomiju uočavamo ako muzičko izvođenje sagledamo unutar socijalno-kulturalnog konteksta. Zbog toga je značajan deo ovog rada usredsređen na istraživanje mogućnosti primene tehnologije u komponovanju i izvođačkoj praksi kojom bi se ova situacija prevazišla. Tehnologija se ovde ne shvata samo kao sredstvo za snimanje, improvizovanje, komponovanje i izvođenje, već i kao medijum koji prenosi muzičke vrednosti. Usmenoj tradiciji Balkana u ovom istraživanju pristupilo se ne samo kao čisto zvučnom fenomenu, već je pažnja bila usmerena i na duboka saznanja o prirodi stalnog mešanja različitih kultura u regionu, kao i na postojeće kulturalne i religijske antagonizme. Ovaj rad istražuje problem izgrađivanja muzičkog identiteta kao i značenje autorkine stvaralačke prakse u odnosu na socijalno-kulturalno okruženje iz kog potiče, posmatrajući i recepciju auditorijuma izvan balkanskog područja. Saznanja o tom okruženju zasnivala su se na proučavanju objavljenih radova autora koji su istraživali istorijske, kulturalne i muzičke sfere Balkana u odnosu na druge kulturalne običaje i uticaje.

Ključne reči

usmena tradicija; Balkan; improvizacija; muzički identitet; kreativna praksa; kompozivioni proces; zvučni proces; muzički narativ; nivoi