Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2012, vol. 9, br. 21, str. 125-139
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 22/03/2013
Fantazijski princip u karnevalima
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan + Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresa: jelena_arnautovic@yahoo.com

Sažetak

Rad je nastao kao rezultat istraživanja vidova i načina ispoljavanja fantazijskog principa u jednom kulturološkom i umetničkom fenomenu kao što je karneval, sa ciljem da se odgovori na pitanje u kojim oblicima karnevala je fantazijski princip više izražen i zašto. Na osnovu predavanja dr Tijane Popović Mlađenović, na kursu za studente doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu Fenomen fantazije u umetnosti, izdvojene su osnovne odlike po kojima se uobičajeno određuje fantazija, kako u umetnosti, tako i u sveukupnoj oblasti ljudskog delovanja. Sa polazištem da se u karnevalima (shvaćenim na način na koji ih je interpretirao Mihail Bahtin) mogu uočiti različiti nivoi i oblici i stvaralačke i receptivne fantazije, u radu su ustanovljene i postupno analizirane tačke preseka fantazijskog i karnevalskog principa: improvizacija, sjedinjavanje raznorodnog, kršenja pravila i normi, sloboda, kontinuitet, proticanje, nezavršenost i stalna promena, igra, promena identiteta i transgresija, svet fantastičnog, nesvesno i intuitivno i svet snova, asocijativno i simboličko, stvaralačko i kreativno i komunikacija. Istraživanje je pokazalo i da su funkcije fantazijskog principa u karnevalima bekstvo iz svakodnevice, subverzija opšteprihvaćenih vrednosti i stvaranje osećanja zajedništva. Kao posebna studija slučaja analiziran je karneval u Grebencu koji je, kao arhaičniji oblik karnevala sa izraženom sklonošću ka slobodi, igri i improvizaciji, zadržao veoma čvrstu vezu sa fantazijskim principom. S druge strane, modernizovani oblici karnevala u kojima postoji podela na učesnike i publiku i u kojima je akcenat na skupocenim kostimima i maskama, gube vezu i sa fantazijom i sa nekadašnjom suštinom karnevala te postaju prevashodno turističke manifestacije.

Ključne reči

Reference

Bahtin, M. (1978) Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kulturasrednjega veka i renesanse. Beograd: Nolit
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2004) Interkulturna medijacija na Balkanu. Sarajevo: OKO
Đorđević, J.J. (1997) Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije
Fiske, J. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Marjanović, V. (2011) Na kraju i na početku karneval. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu
Popović-Mlađenović, T. (2008) Improvisation as a call for communication. New Sound: International Magazine for music, 32, 2, 23-32
Popović-Mlađenović, T. (2011) Fenomen fantazije u umetnosti održanog u letnjem semestru 2011. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Predavanja sa kursa
Ristivojević, M. (2009) Bahtin o karnevalu. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 4, br. 3, str. 197-210
Warren, J.R. (2008) Improvising Music / Improvising Relationships: Musical Improvisation and Inter-Relational Ethics. New Sound: International Magazine for music, 32, II: 110-123