Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2002, vol. 56, br. 1-4, str. 119-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Neke karakteristike nastave fizičke kulture na Fakultetu dramskih umetnosti - Cetinje
Cetinje

Sažetak

Stručni rad pedagoga fizičke kulture sa studentima dramskih umjetnosti sadrži mnoge specifičnosti. Jedna od tih specifičnosti, mogli bismo reći i suštinska, je uloga pedagoga fizičke kulture koja je veoma bitna od samog prijemnog ispita na studijama glume pa sve do diplomskog rada studenta. Odgovornost je velika samim tim što pedagog ima zadatak i obavezu da kontinuirano prati rad i život studenata tokom studija, što je rijetkost u našoj struci. Programske sadržaje fizičke kulture studenti glume prate na sve četiri godine studija, kako na predmetima nazvanim 'Fizička kultura' i 'Ritmika' koje stručno vode pedagozi fizičke kulture, tako i na predmetima 'Gluma' i 'Scenski pokret' koje vode pedagozi dramske umjetnosti. Upravo iz tih razloga nemoguće je unaprijediti stručni rad pedagoga fizičke kulture ako nije upućen na te sadržaje predmeta 'Gluma' i 'Scenski pokret' i ako ne sarađuje sa pedagozima koji su zaduženi za te predmete. Dalje, potrebno je da se pedagog uputi u teoriju glume, da zna što je to gluma, kakav treba da bude glumac i kakav je student glume. Stručni napori moraju biti usmjereni na iznalaženje raznih vidova i oblika aktivnosti fizičke kulture, a ponekad i onih oblika i sadržaja koji bi mogli izaći iz okvira fizičke kulture, sve u cilju da se student uvede, vodi i na kraju osposobi za svoj budući profesionalni rad (scenski život) i život uopšte. Ovaj rad daje neke teorijske i metodičke pretpostavke stručnog rada sa studentima dramske umjetnosti. Razmotreno je kako, na koji način i zašto neki sadržaji fizičke kulture treba da budu više zastupljeni, tj. više istaknuti u nastavi. Dalje, vidjećemo koji su problemi u nastavi i problemi samih studenata glume, kako bismo ih mogli riješiti ili uložiti napore da se oni uspješnije prebrode. Razmotreni su i neki ključni momenti i zanimljivosti, specifičnosti u radu sa studentima FDU, kao i to koji su programski sadržaji u nastavi više zastupljeni, više bitni i zašto je to tako.

Ključne reči

Reference

Barba, E., Savereze, N. (1996) Tajna umetnost glumca: Rečnik pozorišne antropologije. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti / FDU - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Bokan, B., Matić, M., Arunović, D., Berković, L., Krsmanović, B., Madić, B., Radovanović, Đ., Višnjić, D. (1992) Fizičko vaspitanje. Niš: Narodne novine
Stjepanović, B. (1997) Gluma. Cetinje: Fakultet dramskih umetnosti