Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 157  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2019, vol. 48, br. 1, str. 8-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/04/2019
doi: 10.5937/ZZ1901008K
Ispitivanje uticaja primene invazivnih kardioloških procedura na kvalitet života obolelih od infarkta miokarda
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
bKliničko-bolnički centar, Odeljenje za neurohirurgiju, Podgorica, Crna Gora
cUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska, BiH
dUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

Sažetak

Uvod. Procena kvaliteta života obolelih od infarkta miokarda omogućava da se pravilno usmere aktivnosti vezane za poboljšanje kvaliteta njihovog života. Cilj rada je ispitivanje uticaja primene invazivnih kardioloških pro ce dura na kvalitet života bolesnika sa infarktom miokarda. Metod rada. U cilju procene uticaja akutnog infarkta miokarda (AIM) na kvalitet života bolesnika sprovedeno je retrospektivno-prospektivno istraživanje dizajnirano kao studija preseka. U istraživanju su korišćeni: sociodemografski upitnik, upitnik za procenu zdravstvenog stanja, o životnim navikama, komorbiditetima i karakteristikama tegoba obolelih i Short Form 36 Health SurveySF36. Statistička analiza podataka je urađena pomoću SPSS softverskog statističkog programa. Rezultati. Studijom je obuhvaćeno 175 ispitanika starosti 20 i više godina, među kojima najveći broj ispitanika (61,7%) pripada starosnoj grupi 51-70 godina, dok preostalih 38,3% ispitanika pripada mlađoj starosnoj grupi 20-50 godina, a prosečna starost ispitanika iznosila je 53,12 godina. Među ispitanicima je bilo 113 (64,6%) muškaraca i 62 (35,4%) žene. Invazivna kardiološka procedura (by pass, koronarografija) je rađena kod 78,3% ispitanika. Značajno je veći procenat ispitanika starije dobi kod kojih je rađena neka od invazivnih dijagnostičkih procedura (42,9%) u odnosu na mlađu grupu ispitanika (35,4%) (χ2=12,971; p=0,001). Između dve grupe ispitanika različitog pola nije uočena statistički značajna razlika u pogledu učestalosti izvođenja invazivnih kardioloških procedura. Kada je u pitanju izvođenje neke od invazivnih kardioloških procedura u svrhu lečenja, rezultati pokazuju da ispitanici koji su bili podvrgnuti nekoj od invazivnih kardioloških procedura imaju bolji kvalitet života u sferi zdravlja u odnosu na ispitanike koji su lečeni konzervativnom terapijom. Izuzetak je prisustvo/odsustvo telesnih bolova jer između dve grupe ispitanika nije uočena statistički značajna razlika. Statistički značajna razlika u kvalitetu života je uočena u pogledu fizičkog funkcionisanja (80,89 : 61,18) (t = 7,945; p = 0,001), ograničenja zbog fizičkog zdravlja (75,36 : 46,71) (t = 7,624; p = 0,001), opšteg zdravlja (75,38 : 54,23) (t = 8,727; p = 0,001), vitalnosti (57,08 : 50,92) (t = 6,680; p = 0,001), socijalnog funkcionisanja (62,40 : 33,88) (t = 7,834; p = 0,001), ograničenja zbog emocionalnih problema (59,60 : 30,69) (t = 6,499; p = 0,001), duševnog zdravlja (52,93 : 34,07) ( t= 7,552; p = 0,001), zajedničke mere telesnog zdravlja (68,67 : 50,68) (t = 8,023; p = 0,001) i zajedničke mere duševnog zdravlja (57,78 : 37,37) (t = 7,642; p = 0,001). Diskusija. Rezultati istraživanja potvrđuju rezultate iz literature prema kojima pacijenti posle doživljenog AIM imaju znatno narušen HRQOL i potvrđuju da ispitanici podvrgnuti kardiološkoj invazivnoj proceduri nakon AIM imaju značajno bolji kvalitet života u vezi sa zdravljem u odnosu na ispitanike koji su lečeni konzervativnom trombolitičkom terapijom. Zaključak. Infarkt miokarda utiče na kvalitet života obolelih. Ispitanici koji su nakon AIM bili podvrgnuti nekoj od invazivnih kardioloških procedura pokazali su bolji kvalitet života u sferi zdravlja u odnosu na ispitanike koji su lečeni samo konzervativnom trombolitičkom terapijom.

Ključne reči

infarkt miokarda; kvalitet života; kardiološke procedure lečenja

Reference

Cloin, E.C.W., Noyez, L. (2005) Changing profile of elderly patients undergoing coronary bypass surgery. Neth Heart J, 13: 132-138
Ivanović, J., Stojiljković, M., Veljković, A. (2011) Kvalitet života bolesnika sa koronarnom bolešću i revaskularizacijom miokarda. Studentski Medicinski glasnik, II(1-4): 21-25
Perić, V., Sovtić, S., Perić, D., Rašić, D., Marčetić, Z., Milinić, S., Pajović, S., Nikolić, G., Krdžić, B., Đorđević, B., Petković, Z., Mihajlović, Z., Popović, M., Smilić, Lj., Borzanović, M. (2014) Predictors of improved quality of life six months after coronary artery bypass surgery. Praxis medica, vol. 43, br. 4, str. 7-12
Peršić, V., Miletić, B., Boban, M. (2012) Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija: gdje smo i kuda idemo?. Cardiol Croat, 7: 158-69
Petrović, M., Panić, G., Čanji, T., Srdanović, I., Ivanović, V., Benc, D. (2006) Primena niskomolekularnih heparina u akutnom ST eleviranom infarktu miokarda. Medicinski pregled, vol. 59, br. 9-10, str. 476-481
Rančić, N., Petrović, B., Apostolović, S., Mandić, M., Antić, I. (2011) Assessment of health-related quality of life in patients after acute myocardial infarction. Medicinski pregled, vol. 64, br. 9-10, str. 453-460
Spertus, J., Conard, M. (2003) Health status assessment. u: Weintraub W.S. [ur.] Cardiovascular health care economics, Totowa: Humana Press, str. 81-9
Tasić, I., Kostić, S., Lazarević, G., Simonović, D., Rihter, M., Mitić, V., Đorđević, D., Jončić, B., Stefanović, V., Vulić, D. (2011) Primena mera sekundarne prevencije kod bolesnika sa koronarnom bolešću - Republika Srbija. Srce i krvni sudovi, vol. 30, br. 4, str. 234-240