Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 2 od 72  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2018, br. 1, str. 7-19
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/spz1801007J
Poslovne tajne - određenje i osnovi zaštite
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresa: k.jovicic@iup.rs

Projekat

Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Sažetak

Poslovne tajne danas imaju sve veći značaj i sudovi se sve češće sreću sa zahtevima za njihovom pravnom zaštitom. U sudskim postupcima neophodno je utvrditi da li je informacija čija se zaštita traži podobna da bude poslovna tajna, te da li je njen nosilac preduzeo razumne mere da osigura tajnost te informacije. Prvi deo rada posvećen je analizi navedenih pitanja. U okviru analize posebna pažnja se posvećuje kriterijumima na osnovu kojih se procenjuje da li je nosilac poslovne tajne preduzeo razumne mere njenog čuvanja. Dalje se u radu predstavlja sistem pravne zaštite poslovne tajne u pravu Evropske unije, koji je uređen odgovarajućom direktivom, obavezujućom za države članice i države kandidate za ulazak u EU. U okviru zaključka daju se preporuke kako odrediti granicu između poslovnih tajni i znanja i sposobnosti zaposlenih.

Ključne reči

informacija; poslovna tajna; pravo EU; direktiva o poslovnoj tajni; zaštita tajne

Reference

*** Službeni list EU L, br. 157/1
*** (2011) Zakon o zaštiti poslovne tajne. Službeni glasnik RS, br. 72
Almeling, D. (2012) Seven reasons why trade secrets are increasingly important. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 27, 1091-1117
Bone, R.G. (1998) A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification. California Law Review, 86(2): 241
Duston, T., Ross, T. Intellectual property protection for trade secrets and know-how. http://www.ipo.org/wpcontent/uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Know-how1076598753.pdf, 14.2.2018
Epstein, R. (2018) Trade secrets as private property: Their constitutional protection. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=421340&rec=1&srcabs=1155167&alg=1&pos=3, 8.2.2018
Epstein, R. (2004) The Constitutional Protection of Trade Secrets under the Taking Clause. University of Chicago Law Review, 57, 57-73
Grubbs, J. (2005) Give the little guys equal opportunity at trade secret protection: Why the reasonable efforts' taken by small businesses should be analyzed less stringently. Lewis & Clark Law Review, Vol. 9, 2
Jamieson, K.‘. (1993) Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions. Nebraska Law Review, Vol. 72, 2
Lemly, M. (2018) The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1155167, 8.2.2018