Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 72  
Back povratak na rezultate
Info M
2015, vol. 14, br. 56, str. 17-23
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
Komparacija modela zaštite informacija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresa: korac@teol.net

Sažetak

Trend ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija stvorio je potrebu povećanog širenja informacija među različitim organizacijama, institucijama, korporacijama, i sl. U tom pogledu kritično je da se osigura adekvatna zaštita informacija. Danas postoje brojni modeli zaštite koji se bave različitim aspektima zaštite informacija. U ovom radu daje se sveobuhvatni komparativni pregled osnovnih modela zaštite informacija kao što su Bell-LaPadula, Biba, Take-Grant, Sea-View i Clark Wilson. U tom komparativnom pregledu, Biba model je korišćen kao bazični model za komparaciju. Za razliku od drugih radova, ovi modeli su partikularno tretirani. Njihove prednosti i nedostaci su naglašeni u detalje. Na osnovu izvršene komparativne analize bazičnih modela nekoliko važnih izazova je identifikovano. Jedan od njih je da ne postoji savršen model zaštite tj. model koji pokriva sve bazične aspekte zaštite. Takođe, u ovom radu daje se kratki pregled bazičnih principa zaštite informacija. Na kraju, u ovom radu je diskutovano o problemima koji se pojavljuju u modelima zaštite, kao i prijedlozima za njihovo ublažavanje ili prevazilaženje.

Ključne reči

model; zaštita; informacija; Biba model