Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22
članak: 10 od 72  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2015, vol. 32, br. 10-12, str. 1-11
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ptp1512001N
Mogućnosti implementacije tehnika prikupljanja podataka u konzularnim poslovima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Sažetak

Konzularni poslovi predstavljaju aktivnosti koje uspostavljaju dve države u okviru konzularnih odnosa na bazi reciprociteta, gde se na teritoriji te druge države sprovode konzularne funkcije. Konzularni odnosi su deo ukupnih diplomatskih odnosa dve države koji se zasnivaju na međunarodnim pravnim dokumentima i propisima unutrašnjeg nacionalnog prava. Prikupljanje relevantnih podataka u cilju obaveštavanja i zaštite interesa države, odnosno njenih državljana predstavlja značajnu funkciju u konzularnim poslovima. Pravovremene i verodostojne informacije obezbeđuju uspešnu realizaciju predviđenih delatnosti u navedenoj oblasti. Autor razmatra tehnike prikupljanja podataka i mogućnosti njihove implementacije za realizaciju zadataka konzularnih predstavnika. U kontekstu raspoloživih metoda prikupljanja podataka moguće je primeniti tehnike iz oblasti ispitivanja društvenih procesa u zemlji prijema. Osposobljenost konzularnog osoblja ima esencijalnu važnost za kvalitetno ostvarivanje planiranih ciljeva diplomatske misije i interesa države u zemlji prijema.

Ključne reči

tehnike prikupljanja podataka; država; informacija; konzularne funkcije; konzularno poslovanje

Reference

Avramović, N. (2006) Diplomatsko i konzularno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Krivokapić, B. (2014) Međunarodno javno pravo. Beograd: Megatrend Univerzitet
Melissen, J. (1999) Innovation in Diplomatic Practice. London: Macmillan
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2008) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Mitić, M. (1999) Diplomatija delatnost, organizacija, veština, profesija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mitić, M. (2003) Diplomatija kao sredstvo za promociju, ostvarivanje i zaštitu poslovnih interesa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nešković, S. (2012) An agricultural production as a significant area of a strategy of economy diplomacy of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 4, str. 589-602
Nešković, S. (2013) Sredstva međunarodne politike sa posebnim osvrtom na ekonomske resurse. Međunarodna politika, vol. 64, br. 1149, str. 97-110
Raičević, M.M. (2006) Ekonomska diplomatija. Beograd: Institut za ekonomsku diplomatiju
Saner, R., Yiu, L. (2003) International economic diplomacy: Mutations in post-modern times. Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Discussion Papers in Diplomacy
Vukadinović, R. (2004) Politika i diplomacija. Zagreb: Politička kultura