Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 7 od 40  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2018, vol. 57, br. 1, str. 116-121
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 19/07/2018
doi: 10.5633/amm.2018.0117
Creative Commons License 4.0
Oftalmološki informacioni sistem
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Klinički centar Niš, Klinika za očne bolesti
bHigh Health School of Professional Studies 'Hippocrates', Bujanovac
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Institute of Public Health Niš, Niš

e-adresa: gordanasb@mts.rs

Sažetak

Uvođenjem informacionih sistema u zdravstvenu delatnost omogućena je automatizacija i modernizacija sistema rada, povećan kvalitet dijagnostičkih i terapijskih procedura, smanjen potrošni materijal, povećan stepen iskorišćenosti sistema, postignuta ušteda vremena i omogućena integracija raznorodnih sistema u jedinstvenu informatičku celinu. Oftalmološki information sistem (OIS) je deo hospitalnog informacionog sistema (HIS). Mreža, hardver i softver kompjutera, WEB tehnologija, digitalne slike i komunikacija u medicini, sistem za arhiviranje slika i komunikaciju, kao i protokol 'Health Level Seven', neophodni su za funkcionisanje informacionog sistema. Teleoftalmologija je forma medicinskog informacionog sistema koja zahteva korišćenje telekomunikacionih sistema u cilju obezbeđivanja oftalmološke službe između udaljenih odredišta. Primena smart mobilnih telefona za potrebe mobilne oftalmologije pokazala je veliku efikasnost u dijagostici makularne degeneracije, glaukoma, katarakte i dr. Primena web tehnologije u oftalmološkom informacionom sistemu omogućila je da zdravstvene usluge postanu dostupne svima, brzo i efikasno lečenje, pravovremene informacije, kao i međusobne komunikacije oftalmologa.

Ključne reči

informacioni sistemi; oftalmološki informacioni sistem; telemedicina; teleoftalmologija; mobilna oftalmologija

Reference

*** (2015) Teleopthalmology: An annnovation that could change medicine. http://www.kmendis.org/index.php/78-medical-informatics/124teleophthalmology-anannovation-that-could-change-medicine (Last: November 2015)
*** Data communication assay and efficient as never before: Oculus pent cam® goes DICOM. http://www.pentacam.com/sites/schnittstellen.php
*** DICOM standard. http://www.telemed.rs/dicom-standard
*** PACS sistemi. http://www.telemed.rs/pacs-sistemi (Last: maj 2016)
*** Ophthalmology PACS. http://www.pacsplus.com/02_solution/sulotion_05.html
*** Mobile adaptor promises faster, cheaper eye health diagnostics. http://www.eye-contact.co.uk/mobileadaptor/ (Last: maj 2016)
Babić, R.R. (2011) Image diagnostic services in Southeast Serbian population 1960-2010. u: Strahinjić S. [ur.] Prilozi istoriji zdravstvene kulture Srbije, Niš: Galaksija, 221-8
Babić, R., Milošević, Z., Babić, G. (2012) Teleradiology - Radiology at Distance. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 29(3):
Babić, R., Milošević, Z., Babić, G. (2012) Web Technology in Health Information System. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 29(2): 81-87
Babić, R.R., Stanković-Babić, G. (2010) Marija Sklodovska Kiri (1867-1934) - doprinos razvoju ratne radiologije. Acta medica Medianae, vol. 49, br. 1, str. 70-72
Babić, R.R., Stanković-Babić, G. (2011) Marija Sklodovska Kiri (1867-1934) - doprinos razvoju radiologije. Medicinski pregled, vol. 64, br. 3-4, str. 229-233
Babić, R.R., Milošević, Z., Đinđić, B., Stanković-Babić, G. (2012) Radiološki informacioni sistem. Acta medica Medianae, vol. 51, br. 4, str. 39-46
Babić, S. (2012) Zdravstveni informacioni sistem. Niš: Medicinski fakultet, Seminarski rad
Dinevski, D., Poli, A. (2010) Technology solutions and standards for teleradiology informacion sistem. Informatica Medica Slovenica, 15 (2); 37-46
Michelson, S. (2013) PACS brings retinal imaging the 21sr centre. Picture archiving and communications systems have helped streamline and improve patient care. Retinal Physician, 10: 42-44
Milošević, Z., Bogdanović, D., Stanković, A. (2011) Medicinska informatika. www.medfak.ni.ac.rs/PREDAVANJA/3.%20FARMACIJA/STATISTIKA/15.%20predavanje.pdf (Last: maj 2016)
Paunksnis, A., Barzdžiukas, V., Kurapkienė, S. (2006) Teleoftalmologija Lietuvoje. Lietuvos oftalmologija, 2: 31-36
Singh, P.R. (2013) Integrating image management into EHR systems. Factors to consider when moving into the digital age. Retinal Physician, 10: 45-47