Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 39  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2017, vol. 65, br. 2, str. 442-463
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/04/2017
doi: 10.5937/vojtehg65-12703
Creative Commons License 4.0
Pametni informacioni sistem poljske artiljerije - razvoj modela s težištem na kolizije u single sign-on autentifikaciji
aUniversity 'Goce Delchev', Military Academy 'General Mihailo Apostolski', Defence Resources Management, Skopje, FYR Macedonia
bUniversity 'Goce Delchev', Military Academy 'General Mihailo Apostolski', Department for Security, Crisis Management, Protection and Rescue, Skopje, FYR Macedonia
cUniverzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
dUniverzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za računarstvo

e-adresa: manev.nikola@yahoo.com, jugoslav.ackoski@ugd.edu.mk, drage_petreski@yahoo.com, milan.gocic@gaf.ni.ac.rs, dejan.rancic@elfak.ni.ac.rs

Sažetak

U radu se predlaže model pametnog informacionog sistema poljske artiljerije (SFAIS) za primenu u vojne svrhe. Zasnovan je na servisno orijentisanoj arhitekturi (SOA), kao i na C4I informacionim sistemima i tehnologiji geografskog informacionog sistema (GIS). Cilj sistema jeste da doprinese povećanju nivoa kapaciteta vojske pri izvođenju operacija u multinacionalnom ili regionalnom okruženju. U tom kontekstu SFAIS obezbeđuje dobro projektovanu platformu za interoperabilnost s ostalim učesnicima zajedničkih vojnih misija i združenih operacija. Štaviše, sistem će biti korišćen za edukaciju u centrima za simulaciju i kompjuterskim laboratorijama. Artiljercima će obezbediti edukaciju zasnovanu na simuliranom operativnom okruženju, u kojem će se i izvoditi, a koje će obuhvatati čitav operacioni spektar artiljerijskih sistema (artiljerijske vatre), kao i proces pripreme elemenata i izvođenje gađanja u virtuelnom okruženju. Pri tome će, što je još važnije, predstaviti verovatnoću kolizija u heš funkcijama tokom single sign-on autentifikacije kako bi se pokazali postojeći sigurnosni nedostaci u distribuiranim kompjuterskim sistemima. Proučavanje specifičnih sigurnosnih momenata kod artiljerijskog informacionog sistema, zasnovanog na servisno orijentisanoj arhitekturi, takođe ističe značaj primene vojnog informacionog sistema u sigurnosnom okruženju.

Ključne reči

Reference

Achkoski, J., Trajkovik, V., Davcev, D. (2011) Service-Oriented Architecture Concept for Intelligence Information System Development. u: Proceedings of the Third International Conferences on Advanced Service Computing Service Computation (IARIA), Rome
Batista, E., Canal, G., Ziadeh, K. (2012) The birthday paradox: Operational research and optimization
Brehm, N., Gómez, J.M. (2005) Secure Web service-based resource sharing in ERP Networks. Journal of Information Privacy and Security, 1(2): 29-48
Chang, K. (2005) Introduction to geographic information systems. New York, NY: McGraw-Hill, 3rd ed
Medlow, D. (2009) Saab systems: Extending service orientated architectures to the deployed land environment. u: Military Communications and Information Systems Conference (MilCis), Australia, Proceedings
Pulier, E., Taylor, H. (2006) Understanding enterprise SOA: Manning
Worboys, M., Duckham, M. (2004) GIS: A computing perspective. Boca Raton, FL: CRC Press, 2nd ed
Worth, B.J. (2008) Command, control, communications, computers, and intelligence (C4I interoperability: Are we there yet?). Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College, Master Thesis