Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 9 od 36  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2016, vol. 64, br. 3, str. 850-865
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg64-10258

Creative Commons License 4.0
Ekspertski sistem za menadžiranje logističkih procesa
aMilitary Academy 'General Mihailo Apostolski', Skopje, Republic of Macedonia
bFaculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje, Republic of Macedonia

e-adresa: drage_petreski@yahoo.com, andrej220578@gmail.com, lazar.gjurov@gmail.com, jugoslav.ackoski@ugd.edu.mk, petreska_aleksandra@yahoo.com

Sažetak

Menadžment resursa predstavlja jednu od tri najvažnije oblasti za menadžment u odbrani, između informatičkog menadžmenta i menadžmenta ljudskim resursima. Preko definisanja pojmova informatički sistem, sistem za podršku odlučivanju, sistem za eksperimentisanje, kao i komponente koje ih sačinjavaju, mogućnosti koje nude i način njihovog funkcionisanja, učinjen je pokušaj da se prevede logistički informatički sistem u ekspertski sistem. Veliki značaj za brzu, pravovremenu i kontinuiranu logističku podršku vojnih jedinica nameće potrebu za uvođenjem informatički automatizovanog sistema koji će da poveća efikasnost u radu i uštedi vreme menadžerima i donosiocima odluka komandovanja i kontrole u Ministarstvu odbrane Republike Makedonije. Pravovremeno raspolaganje tačnim informacijama koje se odnose na raspoloživost materijalnih resursa predstavlja preduslov za efikasno upravljanje logističkim procesima i uspešno izvršavanje zadataka vojnih jedinica.

Ključne reči

informacioni sistemi; sistemi; resursi; voj ni; menadžer; menadžment resursa; logistika; koričenje informacija; ekspertski sistem

Reference

*** International Federation For Information Processing: Technical Committees and Working Groups-Information Systems. Retrieved from http://www.ifip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=509, 10.09.2013
*** (2011) Concept for logistic support of defense of the Republic of Macedonia. Skopje: Ministry of Defence on the Republic of Macedonia, GS ARM, pp. 22-26
*** Pojam informacionog sistema. Retrieved from http://www.znanje.org/knjige/computer/access/access_01/POJAM%20INFORMACIONOG%20SISTEMA.htm, 11.10.2013
*** (2011) Project: MIESU - Macedonian Infrastructure and Enterprise Services Upgrade. Skopje: Government of Republic of Macedonia, pp. 4-5
*** (2010) Strategy for development of e-Contents 2010-2015. Skopje: Government of Republic of Macedonia, Ministry of Information Society
Andrejić, D.M., Milenkov, A.M., Sokolović, S.V. (2009) Logistički informacioni sistem. Beograd: Vojna akademija - Katedra logistike, pp. 59-60
Edwards, J.E. (2004) Combat service support guide. Mechanicsburg, USA: Stackpole Books, 4th Edition, PA 17055
King, D. (1989) Modeling and reasoning: Inegrating Decision support with Experts Systems-Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall, pp. 21-23
Mišković, V. (2013) Sistemi za podrsku odlucivanju. Beograd: Univerzitet Singidunum, pp. 139-150
Schermerhorn, R.J. (2002) Management Seventh Edition. Marshall, Texas: Wiley College
Thierauf, R. (2001) Effective business intelligence systems. London: Quorum Books
Thomas, R.R., Woodruff, M.I. (1999) Building a house for diversity. New York: Amacom
Turban, E., Aronson, J. (1995) Decision support and expert systems: management support systems. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Turban, E., Sharda, R., Delen, D. (1988) Decision support and business inteligence system. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
Veljović, A. (2007) Sistem za podršku odlučivanja. Beograd: CET Čitalište, 67, pp. 1-2