Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 34, br. 3, str. 119-127
Nova era marketinga
Ekonomski fakultet u Podgorici
Ključne reči: globalizacija; Informatizacija; holistički marketing; zahtijevana vrijednost; lojalnost
Sažetak
Promjene koje se odvijaju u oblasti marketinga početkom ovog milenijuma utiču na sasvim nove fundamente ove poslovne filozofije. One su kvalitativne prirode, navodeći autore i praktičare na zaključak o sasvim novim teorijskim i metodološkim postavkama. U radu su analizirani uzroci koji su doveli do novih obilježja marketinga i temeljne postavke novog (holističkog) marketinga.
Reference
Aggarwal, R., ur. (1999) Restructuring Japanese business for grouth. Dordrecht, itd: Kluwer Academic
Doyle, P. (2000) Value-based marketing. New York, itd: Wiley
Hassan, H., Blackwell, R. (1994) Global marketing. Chicago, itd: Dryden Press
Hulbert, J., i dr. (2003) Total integrated marketing. New York: Feee Press
Jeannet, J., Hennessey, D.H. (1995) Global marketing strategies. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Kotler, P.J., i dr. (2002) Marketing moves. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Moinglon, B., Edmonson, A., ur. (1996) Organizational learning and competitive advantage. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Mourdoukoutas, P. (1999) The global corporation. New York, itd: Quorum Books
Piercy, M. (2002) Market-led strategic change. London-Toronto, itd: Butterworth's
Porter, M.E., ur. (1986) Competition in global industries. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Tedlow, R., Geoffry, J., ur. (1993) The rise and fall of mass marketing. London-New York, itd: Routledge
Webster, F. (2002) Market-driven management. New York, itd: Wiley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.