Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 54, br. 4-6, str. 651-676
Participacija zaposlenih u odlučivanju o restrukturiranju kompanija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Projekat:
Restructuring of Companies and the EU Law, čiji su nosioci Univerzitet za ekonomiju i biznis u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien), Univerzitet u Beogradu i Univerzitet 'Sv. Ćirilo i Metodije'

Ključne reči: pravo zaposlenih na participaciju; informisanje; konsultovanje; kolektivna otpuštanja; promena poslodavca
Sažetak
Radnopravna zaštita zaposlenih obezbeđuje se, između ostalog, i priznavanjem njihovih kolektivnih prava, koja im omogućavaju da u odnosima sa poslodavcima izražavaju stavove i budu predstavljeni na odgovarajući način. To uključuje i pravo zaposlenih na participaciju u odlučivanju o pitanjima od značaja za njihov položaj, što je naročito važno u slučaju restrukturiranja kompanija, budući da informisanje i konsultovanje predstavnika zaposlenih o planiranom kolektivnom otpuštanju ili određenoj statusnoj promeni može uticati na ublažavanje negativnih posledica restrukturiranja i doprineti donošenju pravičnih odluka, odluka, koje su dovoljno legitimne da ih prihvate i zaposleni i njihovi predstavnici. U radu su razmotreni ključni aspekti participacije u slučaju restrukturiranja kompanija, uz uočavanje potrebe da se u domaćem pravu, obezbedi to da participacija u donošenju odluke o kolektivnom otpuštanju obuhvati i uspostavljanje dovoljno razvijenog socijalnog dijaloga o načinima sprečavanja kolektivnog otpuštanja, ograničavanja njegovog obima i ublažavanja njegovih posledica. Osim toga, neophodno je da participacija bude obezbeđena i u onim kompanijama u kojima zaposleni nisu sindikalno organizovani ili ni jedan od sindikata ne ispunjava uslove za sticanje svojstva reprezentativnosti. Slično vredi i za slučaju promene poslodavca, kada bi participaciju trebalo osnažiti uključivanjem predstavnika zaposlenih u utvrđivanje i preduzimanje mera u cilju ublažavanja posledica promene, i u onim radnim sredinama u kojima ne postoji reprezentativni sindikat. Potrebno je obezbediti i uslove za delotvorno ostvarivanje prava na konsultovanje, zbog čega zaposlenima mora biti dostupna odgovarajuća upravna ili sudska zaštita, u slučaju da poslodavac povredi ovo njihovo pravo.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka