Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 200  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2020, vol. 68, br. 3-4, str. 269-279
jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 20/05/2020
doi: 10.5937/EKOPRE2004269M
Uticaj digitalizacije i tehnoloških inovacija na finansijskom tržištu na razvijenost finansijskog tržišta
aUniversity of Banja Luka, Faculty of Economics, Department of Accounting and Business Finance, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
bManagement Company of the Pension Reserve Fund of Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
cKomercijalna banka a.d, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Sažetak

Cilj rada je da se dovedu u vezu kreditni rejting zemlje i razvijenost finansijskog tržišta sa jedne strane i nivo tehnologije i inovacija po zemljama, sa druge. Prvo istraživačko pitanje glasi: "Da li su i u kakvoj vezi kreditni rejting zemlje i nivo tehnologije i inovacija?" Drugo istraživačko pitanje glasi: "Da li su i u kakvoj vezi razvijenost finansijskog tržišta i nivo tehnologije i inovacija?". Metode korištene u radu su analiza i sinteza prethodnih istraživanja i teoretskih nalaza, regresiona analiza, a zaključci su izvučeni metodom indukcije. Dobijeni odgovori na istraživačka pitanja mogu ukazati na pravac promjene regulative koja bi stimulativno ili destimulativno djelovala na razvoj inovacija i tehnologija na finansijskim tržištima u zemljama u razvoju. Doprinos rada ogleda se u tome što su objašnjene mogućnosti za razvoj i unapređenje finansijskog tržišta u zemljama u razvoju. Rezultati istraživanja pokazuju vezu između kreditnog rejtinga i nivoa tehnologije i inovacija po zemljama te vezu između razvijenosti finansijskog tržišta i nivoa tehnologije i inovacija po zemljama. Ukazali smo i na to da li je racionalno da finansijski posrednici u zemljama u razvoju mijenjaju svoje poslovne modele i prilagođavaju ih ubrzanim promjenama na tržištu. Osim toga, ukazali smo na potrebu za prilagođavanjem regulative i smanjivanjem operativnih troškova finansijskih posrednika u zemljama u razvoju. S obzirom na to da smo pokazali uzročno-posljedičnu vezu između inovacija i tehnološkog razvoja finansijskih posrednika i razvijenosti tržišta, ističemo i činjenicu da je potrebno eliminisati ograničenja i druge otežavajuće faktore koji utiču na dalji proces digitalizacije u finansijskom sektoru u regiji.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Aizenman, J., Jinjarak, Y., & Park, D. (2015). Financial development and output growth in developing Asia and Latin America: A comparative sectoral analysis (No. w20917). National Bureau of Economic Research. Retrieved from https://www.nber.org/ papers/w20917.
Amidžić, S., Kurteš, S., & Rajčević, P. (2016). Uticaj strane pomoći na privredni rast i konkurentnost zemlje. Poslovne studije. 15-16, 43-78.
Benazić, M., & Rami, J. (2016). Monetary policy and unemployment in Croatia. Economic research - Ekonomska istraživanja, 29(1), 1038-1049. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/171786 on April 28th, 2019.
Bjørnskov, C. (2007). Determinants of generalized trust: A cross-country comparison. Public choice, 130(1-2), 1-21. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/27698039.
Cifrić, I. (1996). Tranzicija i transformacija - između norme i prakse. Socijalna ekologija, 5(2), 135-153. Retrieved from http://hrcak.srce.hr/141435 on April 28th, 2019.
Cihak, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2012). Benchmarking financial systems around the world. World Bank Policy Research Working Paper 6175. Washington, DC: World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/financial-structure-database on April 28th, 2019.
Dabla-Norris, M. E., & Srivisal, M. N. (2013). Revisiting the link between finance and macroeconomic volatility (No. 13-29). International Monetary Fund. Retrieved from https://www. imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Revisiting-the-Link-Between-Finance-and-Macroeconomic-Volatility-40284 on April 28th, 2019.
Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2009). Finance and inequality: Theory and evidence. Annual Review of Financial Economics, 1(1), 287-318. Retrieved from https://www.nber.org/papers/w15275.
Dimitrova-Grajzl, V., & Simon, E. (2010). Political trust and historical legacy: The effect of varieties of socialism. East European Politics and Societies, 24(2), 206-228.
Duvnjak, V. (2018). Coping with crisis in the EU periphery: The case of Bosnia and Herzegovina. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20(2), 196-210.
Grujić, M. (2017). Primjena diverzifikacije portfolija na tržištima u razvoju za institucionalne investitore. Univerzitet za poslovne studije, 1, 422-439.
Grujić, M. (2019). The relationship of pension funds with financial markets development. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 6(2), 51-68.
Hoskisson, R. E., Eden, L., Lau, C. M., & Wright, M. (2000). Strategy in emerging economies. Academy of management journal, 43(3), 249-267.
Lazarević, V., & Đuričković, T. (2018). Digitalna ekonomija. Beograd: Vulkan izdavaštvo.
Levine, R. (2005). Finance and growth: Theory and evidence. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), Handbook of economic growth vol. 1A (pp. 865-934). Retrieved from https://ideas.repec.org/h/ eee/grochp/1-12.html on April 28th, 2019.
Mekinjić, B. (2019). The impact of Industry 4.0 on the transformation of the banking sector. Journal of contemporary economics, 1(1), 6-28
National Bureau of Economic Research. (2018). International finance and macroeconomics catalogue of data sources. Retrieved from https://www.nber.org/data/international-finance/FinDev.xlsx on April 28th, 2019.
OECD. (2018). Survey of large pension funds and public pension reserve funds. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/survey-large-pension-funds.htm on April 28th, 2019.
OECD. (2019). Pension assets in the OECD area hit a record level in 2017. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/fin/privatepensions/globalpensionstatistics.htm on April 28th, 2019.
Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial dependence and growth. The American Economic Review, 88(3), 559-86. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/ Resources/Rajan_and_Zingales_1998.pdf on April 28th, 2019.
Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., & Barajas, A. (2015). Rethinking financial deepening: Stability and growth in emerging markets. Revista de Economía Institucional, 17(33), 73-107. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf on April 28th, 2019.
Sovereigns Ratings List. (2019). Sovereigns ratings list 2019. Retrieved from https://countryeconomy.com/ratings on April 28th, 2019.
Trading Economics. (2019). Country list rating. Retrieved from https://tradingeconomics.com/country-list/rating on April 28th, 2019.
Transparency International. (2016). Corruption perceptions index 2016. Retrieved from https://www.transparency.org/ news/feature/corruption_perceptions_index_2016 on April 28th, 2019.
Trivić, J., & Łukasz, K. (2015). The determinants of intra-regional trade in the Western Balkans. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 33(1), 37-66. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/139920.
World Economic Forum. (2018). Readiness for the future of production report. Retrieved from www.weforum.org.