Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 175  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2018, vol. 47, br. 4, str. 46-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Didaktičko-metodičko usavršavanje nastavnika zdravstvene struke - osnov za primenu inovacija
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd

e-adresa: biljananstojanovic@gmail.com

Sažetak

Jedan od glavnih rezultata uspešne nastave predstavlja kvalitetno obrazovanje nastavnog kadra, što je njihovo inicijalno obrazovanje, ali i kontinuirano stručno usavršavanje u toku rada. Stručno usavršavanje nastavnika je oblik permanentnog obrazovnog procesa. S obzirom na sve veće izazove pred kojim se nalaze obrazovni sistemi, a samim tim i nastavnici kao stubovi tog sistema, nameće se potreba kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika u cilju razvoja neophodnih nastavničkih kompetencija. S druge strane, nauke se danas veoma ubrzano razvijaju što nameće stalnu potrebu nastavnicima medicinske nastave da budu u tokovima razvoja svoje struke. Inovacija u nastavi podrazumeva novinu koju je nastavnik teoretski osmislio, razradio i praktično primenio u svom radu. Cilj rada je akcentovanje značaja stručnog usavršavanja nastavnika zdravstvene struke u didaktičko­metodičkom pogledu i u pogledu uvođenja inovacija a radi izvođenja efikasnije nastave stručnih i uže stručnih nastavnih predmeta.

Ključne reči