Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20
članak: 7 od 58  
Back povratak na rezultate
Ekonomski signali: poslovni magazin
2017, vol. 12, br. 1, str. 55-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/12/2017
doi: 10.5937/ekonsig1701055D
Creative Commons License 4.0
Uloga i značaj inovacija u razvoju privrede Srbije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresa: d.maja@hotmail.rs

Sažetak

U ekonomiji zasnovanoj na znanju inovacije predstavljaju najznačajniji izvor promena. Kontinuirano inoviranje, u savremenim dinamičnim uslovima, je od velikog značaja jer obezbeđuje održivu konkurentnost na domaćem i globalnom nivou. Srbija se nalazi pred velikim izazovima kada je reč o inovativnosti. Razvoj privrede Srbije nije u potpunosti vođen inovacijama iz razloga što poslovno okruženje nije u dovoljnoj meri prilagođeno razvoju inovacionog sistema. Takođe, naučna zajednica iako predstavlja neprocenjiv nacionalni resurs se nedovoljno koristi. Ne postoje adekvatna izdvajanja za nauku koja je osnova za stvaranje novih znanja značajnih za pojavu inovacija. Pored pomenutih, brojni su i drugi faktori koji sputavaju inovativni razvoj Srbije. Cilj ovog rada je da ukaže na to kakva je situacija po pitanju inovativnosti Srbije u 2016. godini, koji faktori ograničavaju inovativnu sposobnost naše zemlje i koje su to mere koje bi trebalo preduzeti da bi se pospešio razvoj inovtivnog sistema Srbije.

Ključne reči

Reference

*** Vodič za preduzeća - utvrđivanje inovacionih potreba i definisanje inovacionih prioriteta
*** (2016) Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016-2020 - istraživanje za inovacije. www.mpn.gov.rs
*** The global innovation index. www.wipo.int
Afuah, A. (2003) Innovation management: Strategies, implementation and profits. Oxford: Oxford University Press
Ristić, N., Vukajlović, V., Brazaković, P. (2016) Inovacije kao pokretački faktor razvoja privrede. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 1, str. 19-34
Tekić, Ž., Borocki, J., Ćosić, I. (2012) O inovativnosti Srbije i regiona - inovacije i preduzetništvo - alati za uspeh a tržištu EU. www.fefa.edu.rs
Vasiljević-Blagojević, M., Marinković, S., Perčić, K., Lučić, V. (2016) Tranzicija i problem odliva mozgova iz perspektive studenata privatnog Univerziteta. 1/2016, www.scindeksclanci.ceon.rs