Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 102  
Back povratak na rezultate
Norma
2019, vol. 24, br. 2, str. 167-176
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 06/06/2020
Implementacija integrativne nastave u nižim razredima osnovne škole
OŠ ,,Filip Višnjić", Morović + Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: sanjanikolic72@yahoo.com

Sažetak

Implementacija inovacija u obrazovnom sistemu je neminovna kao i veći kvalitet znanja učenika koje će biti trajnije i primenjivo. Integrativna nastava kao inovativni model pruža mogućnost unapređenja procesa poučavanja i učenja. U radu se razmatraju karakteristike integrativne nastave u osnovnoj školi. Integrativnim pristupom kod učenika nižih razreda stiču se znanja koja će biti funkcionalna i primenjiva. To znači da se svakom problemu ili temi prilazi tako što se posmatra i proučava sa svih aspekata. Takvo učenje i poučavanje obuhvata različite discipline istovremeno, sledi prirodnu životnu situaciju, u kojoj se neki pojam istovremeno posmatra kao biološka i istorijska pojava sa nekim matematičkim, likovnim i materijalnim svojstvima.

Ključne reči