Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 101  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2018, vol. 57, br. 79, str. 231-240
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrpfni1879231S

Creative Commons License 4.0
Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Katedra za radno i socijalno pravo, Republika Hrvatska

e-adresa: hspadina@pravos.hr

Sažetak

Tražitelji azila i izbjeglice se često susreću s problemom priznavanja stručnih kvalifikacija što im onemogućava pristup tržištu rada u zemlji domaćinu. Lisabonska Konvencija o priznavanju kvalifikacija Vijeća Europe i UNESKO-a propisala je 'postupke kojima je cilj poštena i brza procjena ispunjavaju li izbjeglice, raseljene osobe i osobe u svim situacijama koje su slične izbjeglištvu relevantne uvjete za pristup visokom obrazovanju' Nedavno je Vijeće Europe započelo s razvojem Europske kvalifikacijske putovnice za izbjeglice. Ideja je bila da se uvede dokument koji će osigurati procjenu stupnja obrazovanja i eventualnih visokoobrazovnih kvalifikacija koja bi se temeljila da dostupnoj dokumentaciji i strukturiranom razgovoru. Ovaj dokument bi predstavljao informacije o radnom iskustvu kandidata, njegovom/njenom stupnju znanja stranih jezika i pružao bi pouzdane informacije potrebne za integraciju tj. zapošljavanje i/ili nastavak obrazovanja kroz omogućavanje upisa u adekvatne obrazovne institucije. Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice bi omogućila bržu i jednostavniju integraciju, posebice za kategorije osoba pod međunarodnom zaštitom koje iz objektivnih razloga, ne mogu dokazati svoje kvalifikacije potrebnim službenim ispravama. Rad bi se fokusirao na pravnu osnovu razvoja Europske kvalifikacijske putovnice za izbjeglice, institucionalni okvir i moguće implikacije za države domaćine. Istraživanje bi bilo kvalitativno sa podrobnom analizom pravnih i regulatornih okvira koji se odnose na priznavanje kvalifikacija. Rad bi mogao doprinijeti trenutnoj raspravi o integraciji tražitelja azila i izbjeglica.

Ključne reči

izbjeglice; tražitelji azila; kvalifikacije; integracija

Reference

*** (1951) Convention Relating to the Status of Refugees. available at: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 (accessed on 10 September 2018)
DGII (2017) 14 November 2017, Adopted by the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region on 14 November 2017, at its extraordinary session in Strasbourg. Paris - Strasbourg, Available at: https: //rm. coe. int/recommendationon-recognition-of-qualifications-held-by-refugees-displ/16807688a8, accessed on 17 September 2018
UNHCR (1951) The Travaux Preparatoires Analyzed with a commentary by Dr Paul Weis. u: The Refugee Convention, Available at: www.unhcr.org/protection/travaux/4ca34be29/refugee-convention-1951-travaux-preparatoires-analysedcommentary- dr-paul.html? (accessed on 15 September 2018)