Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 5 od 101  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2018, vol. 12, br. 2, str. 79-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/timsact12-18984
Creative Commons License 4.0
Izuzetne destinacije Evrope u Srbiji - izazovi i šanse u razvoju turizma
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

e-adresa: danijelavicentijevic9@gmail.com, djukic.vesna@gmail.com

Sažetak

Srbija je od 2014. godine uključena u projekat Evropske komisije „Izuzetne destinacije Evrope“ (European Destinations of Excellence – EDEN). Ovim projektom predviđeno je povećanje vidljivosti i konkurentnosti manje razvijenih destinacija na evropskom nivou. Srbija se priključila ovom projektu kako bi podstakla manje razvijene turističke destinacije bogate kulturnim i prirodnim nasleđem da razvijaju turizam. U mrežu izuzetnih destinacija Evrope uključeni su Knjaževac, Pirot i Novi Pazar. Cilj ovog rada je da identifikuje mogućnosti održivog razvoja turizma u destinacijama Srbije koje su u sastavu Mreže izuzetnih destinacija Evrope. Predmet istraživanja su izazovi i šanse u razvoju turizma sa kojima se susreću izabrane izuzetne destinacije Evrope u Srbiji. Istraživanje sprovedeno u ovom radu daje odgovor na pitanje koje su mogućnosti povezivanja i umrežavanja izuzetnih destinacija Evrope u Srbiji, sa akcentom na odabir najpovoljnije strategije upravljanja destinacijama u daljem razvoju turizma. Metodologija istraživanja u ovom radu zasnovana je na teorijskim, normativnim i empirijskim izvorima. Naučni doprinos ovog rada sagledava se u određivanju mogućnosti poboljšanja vidljivosti malih turističkih destinacija – EDEN pobednika u Srbiji, strategijom povezivanja.

Ključne reči

Reference

*** ICOMOS 2002. http://www.icomos.org/tourism/tourism_charter. html, Pristupljeno 22.04.2018
*** (2018) Republički zavod za statistiku. http://data.stat.gov.rs/Home/ Result/220201?languageCode=sr-Latn (ažurirano 28.02.2018), pruzeto 23.10.2018
*** (2018) Strategija razvoja turizma RS 2016-2025. http://mtt.gov.rs/ download/3/strategija.pdf, Pristupljeno, 12.09.2018
Čorak, M. (2014) Story Telling. http://autopoiesis.foi.hr/wiki. php?name=KM+-+Tim+52#ŠtojeStorytelling? Pristupljeno, 22.05.2018
de Dalvo, P., Calzat, V., Campon-Cerro, A.M., Di-Clemente, E., Hernandez-Mogollon, J.M. (2014) Sustainability and the small destination: The EDEN project in Italy. Revista turismo & Desenvolvimento, No 21/22/2014, pp. 449-461 (http:// revistas.ua.pt/index.php/rtd/article/download/10057/8359), Pristupljeno 12.10.2018
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima. Beograd: Clio
Đukić, V. (2012) Država i kultura, Studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Kulturni turizam. Beograd: Clio
European Commission (2010) Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe, the world's No 1 tourist destination -a new political framework for tourism in Europe. Preuzeto 20.06.2018. sa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
Liévaux, P. (2009) Heritage and Beyond. Beograd: Savet Evrope, Prevod knjige: Više od nasleđe
Richards, G. (2007) Cultural Tourism -Global and Local Perspectives. New York: Haworth press
Robinson, M., Picard, D. (2006) Tourism Culture and Sustainable Development. UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images /0014/001475/147578e.pdf, Pristupljeno, 02.05.2018
Tighe, A. (1986) The Arts/Tourism Partnership. Journal of Travel Research, 24(3): 2-5
TOS (2015) Konkurs za EDEN nagradu 2015. http://www.serbia. travel/vesti/Konkurs-za-izbor-Izuzetne-destinacije-Evrope-u- Srbiji.n-4432.523.html, Pristupljeno, 10.06.2018
TOS (2015) Pobednička EDEN destinacija u Srbiji 2015. godine. http://www.srbija.travel/vesti/Pirot-izuzetna-destinacija- Ev ro p e -u -S r b i j i -z a -2 0 1 5 -g o d i n u . n -4 5 2 9 . 5 2 3 . h t m l , Pristupljeno, 11.06.2018
TOS (2017) Konkurs za izbor 'Izuzetne destinacije Evrope' u Srbiji 2017. http://www.serbia.travel/vesti/Konkurs-za-izbor-Izuzetne- destinacije-Evrope-u-Srbiji--EDEN-2017.n-6213.523.html, Pristupljeno, 01.09.2018
TOS (2017) Novi Pazar 'Izuzetna destinacija Evrope u Srbiji 2017'. http:// www.serbia.travel/vesti/Novi-Pazar-je-Izuzetna-destinacija- Evrope-u-Srbiji-za-2017-godinu-pratece-destinacije- Sremska-Mitrovica-i-Zajecar.n-6301.523.html, Pristupljeno, 02.09.2018
UNWTO (2001) Tourism 2020 Vision. https://pub.unwto.org/ WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1243/1243-1.pdf, Pristupljeno, 12.05.2018
Vićentijević, D. (2015) 'Oživljavanje' arheoloških lokaliteta Srbije u funkciji kulturnog turizma. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 28, str. 303-315
Vićentijević, D. (2016) Jačanje interkulturalnog dijaloga projektima prekogranične saradnje u oblasti kulturnog turizma. Kultura, br. 152, str. 239-256