Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 97  
Back povratak na rezultate
Demografija
2016, br. 13, str. 83-93
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Integracija prisilnih migranata iz bivših Republika SFRJ na tržište rada u Srbiji
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresa: vlukic@idn.org.rs

Projekat

Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji (MPNTR - 47006)

Sažetak

U radu se razmatra ekonomska integracija prisilnih migranata iz bivših republika SFRJ u Srbiji, što se uklapa u ciljeve i prioritete relevantnih strateških dokumenata. Pored diskusije uslova na tržištu rada Srbije, analizirani su faktori koji utiču na zaposlenost prisilnih migranata (starost, zdravstveno stanje, priznavanje kvalifikacija i nivo dostignutog obrazovanja, mesto stanovanja, poznavanje jezika zemlje prijema i drugi). Na osnovu dodatno obrađenih podataka Popisa iz 2011. kao indikatori integracije na tržištu rada Srbije korišćeni su stopa nezaposlenosti, udeo u određenim zanimanjima i stepen samozaposlenosti ovih lica u odnosu na lokalnu populaciju. Rezultati ukazuju da je i u slučaju ko-etničke prisilne migracije, integracija složen i dugotrajan proces, koji zavisi kako od samih migranata, tako i od društevno-ekonomskih uslova u zemlji destinacije.

Ključne reči

prisilni migranti; tržište rada; integracija; Srbija