Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
Demografija
2017, br. 14, str. 107-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 26/06/2018
Zastupljenost migracione problematike u udžbenicima geografije za osnovnu i srednju školu
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresa: ivanadj.92@gmail.com, ljiljanazivkovic59@gmail.com

Sažetak

Zakonitosti razvoja stanovništva, migraciona kretanja i posledice tih kretanja doprinose formiranju svestrano razvijene ličnosti učenika i njihovog naučnog pogleda na svet. Migraciona problematika kroz raznovrsne i uvek aktuelne sadržaje podstiče na razmišljanje i samostalno zaključivanje. Zbog toga je potrebno da se fenomen migracija detaljno prouči. Na taj način učenici formiraju kritičko mišljenje prema važnim društvenogeografskim i globalizacijskim procesima. Shodno tome, oni se upoznaju i sa načinima rešavanja migracionih tokova koji predstavljaju globalni izazov današnjice. Cilj rada je da se kroz analizu migracija ukaže na njihovu zastupljenost u udžbenicima geografije za osnovnu i srednju školu. Imajući u vidu da je društveno-geografska tematika interdisciplinarna, izvršena je komparacija nastavnih programa geografije u Republici Srbiji i odabranih evropskih država. Rezultati rada ukazuju na njihovu specifičnost i nedovoljnu zastupljenost u udžbenicima geografije za osnovnu i srednju školu.

Ključne reči