Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 106-118
Elementi sociodrame na filmu
nema
Sažetak
U radu je izveden postupak komparativne analize elemenata sociodrame, s jedne, i dramskih zakonitosti, s druge strane, u cilju ukazivanja na funkcionalnu korelaciju tih zasebnih disciplina kao i mogućnosti njihove metodološke interakcije. Potvrđujući analogiju sastavnih elemenata koncepata dramskog i psihodramskog kroz navođenje ključnih stanovišta iz teorije i prakse autora iz tih oblasti, argumentujući primerima iz filmske prakse iz kategorije dokudrame, zaključci u ovom radu imaju za cilj da ukažu na otvaranje interakcijskog polja, u navedenim paradigmatskim okvirima, kao modela za dalja istraživanja u oblasti filmologije.
Reference
*** (2013) The theatre of spontaneity / Das Stegreiftheater. Preuzeto 20.09.2013.6. sa World Wide Web - a http/www.korn.ch/solutionstage/moreno-biographie
*** (2013) New York: The new school, Preuzeto 08,12. 2013. s World Wide Web -a: http://events.newschool.edu/event/doc_talk_activist_filmmaker_zelimir_zilnik.UqdrcMsjqt8
Arto, A. (1992) Pozorište i njegov dvojnik. Novi Sad: Prometej
Blatner, A. Reflections on sociodrama. M.D. TEP: Retreived April 21, 2011 from the World Wide Web: http://www.blatner.com/adam/pdntbk/sociodrama.html
Cerić, V. (2009) Dokumentarni film o Beogradu. Beograd: Univerzitet Singidunum, Retreived December 08, 2013. from the World Wide Web: www.singipedia.com http://www.singipedia.com
Dimitrijević, B., Gržinić, M., Levi, P., Meden, J., Prejdova, D., Ćurčić, B. (2009) Za ideju - protiv stanja - analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika. Novi Sad: Playground
Drašković, B. (1996) Kralj majmuna. Novi Sad: Prometej
Drašković, B. (1985) Ogledalo - rediteljske beleške. Sarajevo: Svjetlost
Grotovski, J. (1976) Ka siromašnom pozorištu. Beograd: ICS
Lindner, J. Igra uloga. Preuzeto 29. 11. 2013. sa World Wide Web - a: http://www.bhs. ba/datoteke/Dokument/07891500%201170340722.pdf
Moreno, J.L. (1934) Who shall survive?: A new approach to the problem off human interrelations. Washington, DC: Nervous and Mental Disease Publising Co
Omon, Ž. (2006) Teorije sineasta. Beograd: Clio
Shakespeare, W.W. (1978) Kako Vam drago. Beograd: Nolit, Šekspir, Holistički pristup, Preuzeto 20.11.2013. sa World Wide Web - a http://www.encyclo. co.uk/define/Holistic%20
Stanislavski, K.S. (1996) Sistem. Ljubljana: Partizanska knjiga
SynTactSolutions, Inc What is sociodrama?: Common questions and answers. Preuzeto 08.11.2013 sa World Wide Web - a: http://www.syntactsolutions.com/html/ sociodrama.html
Veljković, J., Đurić, Z. (1998) Psihodrama i sociodrama. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće
Žilnik, Ž. (1968) Pioniri maleni mi smo vojska prava, svakog dana ničemo ko zelena trava. SFRJ, 18 min, 35 mm, crno-beli
Žilnik, Ž. (2009) Stara škola kapitalizma. Playground Srbija, 122 min, dv + hdv
Žilnik, Ž. (1967) Žurnal o omladini na selu, zimi. SFRJ, 15 min, 35mm, crno-beli
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1402106V
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.