Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2014, vol. 27, br. 4, str. 86-91
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 17/06/2015
doi: 10.5937/inovacije1404086M
Fibonači i zlatni presek u interdisciplinarnoj nastavi
aUniverzitet u Beogradu, Biološki fakultet
bOŠ 'Drinka Pavlović', Beograd
cOŠ 'Rade Drainac', Beograd
dOŠ 'Filip Kljajić Fića', Beograd

e-adresa: draganam@bio.bg.ac.rs

Sažetak

Zlatni presek i Fibonačijevi brojevi se pojavljuju u prirodi često. U matematici je poznato da bilo koju potenciju zlatnog broja fi (φ) možemo dobiti tako što saberemo dve prethodne potencije. U biologiji, na primer, to se očituje u rastu organizama, kao i kroz dodavanje određenog broja jedinki u populaciji već postojećima. Sekvence brojeva poznate kao Fibonačijeva serija mogu se prepoznati u mnogim tvorevinama u prirodi, a često kod živih bića i prirodnih pojava postoje obrasci sa tri, pet ili čak osam zlatnih spirala. Tematika zlatnog preseka veoma je pogodna kao metod za postizanje interdisciplinarnosti u nastavi. Interdisciplinarna nastava otvara mogućnost ka proširivanju nastavničkih kompetencija i doprinosi razmeni ideja i iskustava. Međutim, iako se u poslednje vreme veoma insistira na ovakvom načinu rada u školama, čini se da nastavnici još uvek pokazuju izvesnu dozu rezerve o tome kako u praksi, sa postojećom organizacijom i fondom časova, realizovati ovakav vid nastave. Imajući u vidu probleme sa kojima se nastavnici suočavaju, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu osmišljen je tematski interdisciplinarni seminar 'Spirale i zečevi', namenjen pre svega nastavnicima osnovnih škola. Prema mišljenju polaznika seminara, primena Fibonačijevih nizova svojom jednostavnošću i očiglednošću može doprineti podizanju interesovanja učenika za školsko gradivo, a predstavlja i dobar način za povezivanje znanja iz različitih predmeta, kao i za popularizaciju nauke uopšte.

Ključne reči

Reference

Harlen, W., ur. (2010) Principles and big ideas of science education. Hatfield Association for Science Education, College Lane
Hemenvej, P. (2009) Tajni kod - zlatni rez, tajanstvena formula koja vlada umetnošću, prirodom i znanošću. Zagreb: V/B/Z
Šefer, J. (2008) Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
ZUOV (2012) Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, i stručnih saradnika za školsku 2012/2013. godinu. Beograd: Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
ZUOV (2013) Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, i stručnih saradnika za školsku 2013/2014. godinu. Beograd: Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju